โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

จ่ายบิลทรูผ่านทรูไอเซอร์วิส
รับเงินคืน 40 บาท

เมื่อลูกค้าจ่ายบิลทรู ด้วยทรูมันนี่ครั้งแรก ผ่านทรูไอเซอร์วิสแอปพลิเคชัน
จ่ายขั้นต่ำเพียง 100 บาท รับเลย ! เงินคืนเข้าทรูมันนี่ 40 บาท

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

*สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด*
*รับสิทธิ์ 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย*

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
จ่ายบิลทรูผ่านทรูไอเซอร์วิส รับเงินคืน 40 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องมีบัญชีทรูมันนี่ ของตนเอง

2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องทำรายการชำระบิลทรู จำนวนเงินตั้งแต่ 100 (หนึ่งร้อย) บาท เป็นต้นไป โดยทำรายการชำระบิลทรูผ่านแอปพลิเคชันทรูไอเซอร์วิส (True iService) และเลือกช่องทางการชำระเงินด้วยบัญชีทรูมันนี่ เป็นครั้งแรก

ในการทำรายการชำระเงินข้างต้น ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถเลือกประเภทของ ช่องทางการชำระเงินของแอปพลิเคชันทรูมันนี่ ได้ดังต่อไปนี้ :

  • เงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • บัญชี KKP Start Saving ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • บัญชีสินเชื่อ เพย์ เน็กซ์ ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • บัญชีสินเชื่อ เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • ช่องทางบัตรเครดิต / เดบิต

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงประเภทช่องทางการชำระเงินโดยหักเงินผ่านบัญชีธนาคารที่มีการลงทะเบียนผูกบัญชีไว้กับบัญชีทรูมันนี่ ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

หมายเหตุ:

  • ในกรณีที่เคยทำรายการชำระบิลทรูผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ หรือในกรณีที่เคยทำรายการชำระบิลทรู โดยเลือกช่องทางการชำระเงินด้วยบัญชีทรูมันนี่ผ่านแอปพลิเคชันทรูไอเซอร์วิสมาก่อน จะไม่สามารถรับสิทธิ์ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • การชำระค่าบริการบิลทรู ได้แก่ การชำระค่าบริการ TrueMove H, True Online, TrueVisions หรือ True convergence

3. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำรายการชำระบิลทรูสำเร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเพื่อรับสิทธิ์ทางข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) ที่ปรากฏขึ้นมา หรือทางกล่องข้อความ (Inbox) บนแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกดไปที่ข้อความแจ้งเตือน หรือข้อความที่ได้รับทางกล่องข้อความดังกล่าว เพื่อเข้าไปสู่หน้ารายละเอียดการรับสิทธิ์ จากนั้นให้กดปุ่ม “รับเงินคืน” เพื่อกดรับสิทธิ์ โดยจะต้องดำเนินการภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ทำรายการชำระบิลทรูสำเร็จ เพื่อรับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขาย

รายละเอียดของรางวัล
เงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จำนวน 40 (สี่สิบ) บาท โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับเงินคืนทันที เมื่อทำการกดปุ่ม “รับเงินคืน” ในหน้ารายละเอียดการรับสิทธิ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการกดรับสิทธิ์
ทั้งนี้ จำกัดจำนวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เลขประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

หมายเหตุ: บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับรางวัลต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 •  เดือนกรกฎาคม จำกัด 2,000 (สองพัน) สิทธิ์
 • เดือนสิงหาคม จำกัด 5,000 (ห้าพัน) สิทธิ์
 • เดือนกันยายน จำกัด 5,000 (ห้าพัน) สิทธิ์

ทั้งนี้ หากปรากฏว่าในเดือนใดมีจำนวนผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายซึ่งได้รับสิทธิ์ครบจำนวนตามที่จำกัดไว้ข้างต้นแล้ว ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะไม่สามารถรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายในเดือนนั้นได้อีก

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลทรูผ่านทรูไอเซอร์วิส รับเงินคืน 40 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลเงินคืนทันทีเมื่อทำการกดปุ่ม “รับเงินคืน” ในหน้ารายละเอียดการรับสิทธิ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการกดรับสิทธิ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการยกเลิกรายการชำระบิลทรูภายหลังจากวันที่ชำระบิลสำเร็จแล้ว บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกเงินคืน และจะดำเนินการเรียกคืนเงินคืนที่ให้กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยการหักเงินจากบัญชีทรูมันนี่ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 9. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
วิธีจ่ายบิลบนแอป i-service ด้วย ทรูมันนี่
1. ล็อคอินเข้า <b>ทรู ไอเซอร์วิส แอป</b> เลือก<br>บิลทรูที่ต้องการชำระ <b>กดจ่าย</b>
2. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย <b>ทรูมันนี่ /เพย์เน็กซ์</b>
3. ยืนยันการทำรายการ
4. ดำเนินการชำระเรียบร้อย จะได้รับข้อความ<br>แจ้งให้กดรับเงินคืน กด <b>รับเงินคืน</b>
5. รับเงินคืนเข้า <b>ทรูมันนี่</b> เรียบร้อย
คลิกจ่ายบิล