สมัครทรูมันนี่ รับเน็ตฟรี 5GB นาน 3 วัน

สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท
รับเน็ตฟรี 5GB นาน 3 วัน

พิเศษ! ลูกค้าทรูมูฟ เอช รายเดือน รับเน็ตฟรี 5GB นาน 3 วัน
เมื่อสมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก

*ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ผ่านแบนเนอร์ บนหน้าแอปทรูมันนี่ เท่านั้น*
*รับสิทธิ์ 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ*
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565

วิธีกดรับสิทธิ์ฟรีเน็ต 5GB นาน 3 วัน

สมัครใช้งานทรูมันนี่สำเร็จ

เลื่อนค้นหาแบนเนอร์
“รับฟรีเน็ต 5GB นาน 3 วัน”

กด “ตกลง” เพื่อรับสิทธิ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
สมัครทรูมันนี่ รับเน็ตฟรี 5GB นาน 3 วัน

รายการส่งเสริมการขาย :
ลูกค้าทรูมูฟเอช รายเดือน ดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก รับเน็ต-ฟรี 5GB ใช้งานได้นาน 3 วัน

*กดรับสิทธิ์ผ่านแบนเนอร์ บนหน้าแอปทรูมันนี่เท่านั้น
*รับสิทธิ์ 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขหมายโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับทรูมูฟ เอชของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
(รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดา แบบรายเดือนและดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุ

2. ผู้ใช้บริการที่มีเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับทรูมูฟ เอช เมื่อดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิ-เคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ทครั้งแรก รับเน็ตฟรี 5GB ใช้งานได้นาน 3 วัน โดยเงื่อนไขการรับรางวัล
มีดังนี้

2.1 จำกัดสิทธิ์การรับเน็ตฟรี 5 กิ๊กกะไบต์ (GB) นาน 3 วันเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขหมายโทรศัพท์ และไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้
2.2 เมื่อมีการดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก ผู้ใช้บริการต้องเข้าไปกดรับสิทธิ์ผ่านแบนเนอร์ บนหน้าแอปทรูมันนี่ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ รับเน็ตฟรี 5 กิ๊กกะไบต์ (GB) นาน 3 วัน ก่อนเท่านั้น
2.3 ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งการได้รับสิทธิ์และแจ้งการเริ่มต้นใช้งานเน็ตฟรี
2.4 เน็ตฟรี 5GB ที่ได้รับนั้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้นาน 3 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน

3. การคิดค่าบริการใช้ GPRS / EDGE / 3G / 4G ระบบจะหักจากปริมาณเน็ตฟรีที่ได้รับจนหมดก่อน จากนั้นจึงจะคิดค่าบริการโดยคำนวณตามปริมาณการใช้งานที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ และหากมีการใช้เดิมจากสิทธิ์ที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายหลัก ผู้ใช้งานจะถูกคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักนั้นๆ เช่นกัน

4. ผู้ใช้บริการที่สามารถรับสิทธิพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้จะต้องไม่ถูกระงับการใช้บริการจากระบบทรูมูฟ เอช

5. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายแบบ Share Plan จะสามารถรับสิทธิ์จากแคมเปญนี้ได้เฉพาะเบอร์หลักเท่านั้น เบอร์เสริมจะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้

6. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

7. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการ กระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

8. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

บริการอื่นๆ

TruePoint ของฉัน

บัตรเครดิต/เดบิต

เติมเงินมือถือ

บิลทั้งหมด

จ่ายบิลทรูเลย