รายการส่งเสริมการขาย:
ไม่รับพลาสติก สแกนรับทรูพอยท์

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
17 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563

วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

รางวัล
รับ 2 ทรูพอยท์ เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ ที่ร่วมรายการ หลังจากสแกนจ่ายค่าสินค้า โดยไม่รับถุง/ช้อม/ส้อม/หลอด/ถุงเครื่องปรุงพลาสติก/โฟม ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่รับพลาสติก รับ 2 ทรูพอยท์ต้องเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช เพื่อลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกทรูมันนี่ วอลเล็ทและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเท่านั้น
  • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่รับพลาสติก รับ 2 ทรูพอยท์จะได้รับ 2 ทรูพอยท์เพิ่ม เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay ที่ร่วมรายการ ยกเว้นร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มใน Food Court และ True Coffee Go หลังจากชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เรียบร้อยแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมง และไม่รับถุง/ช้อน/ส้อม/หลอด/แก้ว/ถุงเครื่องปรุงพลาสติก/โฟม ฯลฯ ถ้าสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เกินกว่า 1 ชั่วโมง หลังชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท จะไม่ได้รับรางวัล คือ ทรูพอยท์
  • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับทรูพอยท์ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากชำระค่าสินค้าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ เมื่อชำระค่าสินค้า ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ ที่ร่วมรายการ จำนวน 1 ครั้ง/ 1 ร้านค้า/ 1 วัน
  • บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ไม่เกิน 5 สิทธิ์ ต่อ 1 วัน และสูงสุด 740 ทรูพอยท์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • ร้านค้าที่ร่วมรายการต้องเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติการเป็นร้านค้าจากทางบริษัทเท่านั้น
  • จำกัด 100 สิทธิ์ ต่อร้านค้า ต่อวัน
  • ทรูพอยท์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมกับแคมเปญอื่น เช่น ทรูพอยท์ที่ได้จากการชำระ 25 บาท = 1 พอยท์ เป็นต้น
  • บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทรูมันนี่ วอลเล็ท Call Center โทร. 1240

รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก