รับคืนความคุ้ม เพียงชวนลูกค้าสแกนจ่าย
ผ่าน QR True Point & Pay
ก็รับสิทธิ์เงินคืน ไปใช้จ่ายสบายๆ ได้เลย …
4 ขั้นตอนง่ายๆ รับสิทธิ์เงินคืน

ชวนลูกค้าใช้จ่ายที่ร้าน
ที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay

รับสิทธิ์เงินคืนผ่าน SMS ในเดือนถัดไป
ทุกวันที่ 2 ของเดือน

สะสมยอดการรับชำระ
รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท

จ่ายบิลซีพี เฟรชมาร์ท
(ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป)
ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
รับเงินคืน 20 บาท/ บิล/ วัน

รายการส่งเสริมการขาย

ยิ่งรับ ยิ่งคุ้ม

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ร้านค้าปัจจุบัน ร้านค้าใหม่
ขยายระยะเวลาความคุ้ม
รับเงินคืนสูงสุด 400 บาท
( 1 เม.ย – 31 ส.ค)
รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท
เพียงสะสมยอดการรับชำระ
ผ่าน QR True Point & Pay
( 17 พ.ค – 31 ส.ค)

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และของรางวัล

  • เป็นร้านค้า True Smart Merchant ที่ได้รับการอนุมัติการเป็นร้านค้าจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ในวันที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • รับชำระเงินค่าสินค้า/บริการจากลูกค้า ด้วยวิธีโอนเงินหรือสแกน QR Code ผ่าน Truemoney Wallet
  • รับ 1 สิทธิ์ในครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อมียอดรับชำระเงินค่าสินค้า/บริการจำนวน 30 บาทขึ้นไป และจะได้รับเพิ่มอีก 1 สิทธิ์ เมื่อมียอดรับชำระค่าสินค้า/บริการรวมทุกๆ 2,000 บาท เศษของยอดจำนวน 2,000 บาท ไม่นับ (จำกัดจำนวนสิทธิ์ ไม่เกิน 5 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือนปฏิทิน)

เงื่อนไข จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ
รับชำระจากลูกค้าครั้งแรก ขั้นต่ำ 30 บาท 1 สิทธิ์ (ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น)
ยอดรับชำระทั้งเดือนมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป 1 สิทธิ์
ยอดรับชำระทั้งเดือนมากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป 2 สิทธิ์
ยอดรับชำระทั้งเดือนมากกว่า 6,000 บาทขึ้นไป 3 สิทธิ์
ยอดรับชำระทั้งเดือนมากกว่า 8,000 บาทขึ้นไป 4 สิทธิ์
ยอดรับชำระทั้งเดือนมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป 5 สิทธิ์

ตัวอย่าง : ในเดือนเมษายน 2564 มีรายการที่รับชำระค่าสินค้า/บริการที่มากกว่า 30 บาท และมียอดรับชำระทั้งเดือนจำนวน 3,000 บาท ดังนั้น จะได้รับ 2 สิทธิ์
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2564 มีรายการที่รับชำระค่าสินค้า/บริการที่มากกว่า 30 บาท และมียอดรับชำระทั้งเดือนจำนวน 3,000 บาท ดังนั้น จะได้รับ 1 สิทธิ์
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2564 มีรายการที่รับชำระค่าสินค้า/บริการที่มากกว่า 30 บาท และมียอดรับชำระทั้งเดือนจำนวน 11,000 บาท ดังนั้น จะได้รับ 5 สิทธิ์

  • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับ SMS แจ้งจำนวนสิทธิ์ที่จะได้รับในวันแรกของเดือนปฏิทิน ถัดไป สิทธิ์ที่ได้รับจะมีอายุจนถึงวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น เช่น รับชำระค่าสินค้า/บริการถูกต้องตามเงื่อนไข ซึ่งเป็นยอดรับชำระเดือนกรกฏาคม 2564 จะได้รับสิทธิ์ในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวจะมีอายุจนถึง 31 สิงหาคม 2564
  • สิทธิ์ที่ได้รับ คือ สิทธิ์เพื่อนำไปชำระบิล CP Fresh Mart ด้วยแอปพลิเคชัน Truemoney Wallet ซึ่งจะต้องมียอดชำระขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ และเมื่อดำเนินการชำระแล้ว จะได้รับเงินคืนจำนวน 20 บาทเข้าบัญชี Truemoney Wallet ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับสิทธิ์ทันที ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงวันละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถรวมสิทธิ์ เพื่อรับเงินคืนในการชำระบิลครั้งเดียวได้

หมายเหตุ:

  1. สิทธิ์ที่ได้รับจะต้องนำไปชำระบิลตามเงื่อนไขข้างต้น เพื่อให้ได้รับเงินคืน (รางวัล) มิใช่สิทธิ์ที่สามารถแลกเป็นเงินคืนได้เลย 
  2. ระยะเวลาการสะสมสิทธิ์วันสุดท้ายคือวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 และจะได้รับ SMS แจ้งจำนวนสิทธิ์ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และใช้สิทธิ์เพื่อรับเงินคืน จนถึงวันที่ 31สิงหาคม 2564 เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ยิ่งรับ ยิ่งคุ้ม”(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลเมื่อปฎิบัติครบตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่ระบุในวิธีร่วมรายการส่งเสริมการขาย เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือ การควบคุมของบริษัทและในกรณีที่บริษัท ตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการ ยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ตามรายละเอียดด้านล่างโทร 1240

วิธีการชำระบิลค่าสินค้า CP Freshmart
ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
1. ล๊อคอินเข้าแอปหมวด<b>เติมเงินและจ่ายบิล</b><br>เลือก <b>บิลทั้งหมด</b>
2. เลือกรายการบิล หมวดอื่นๆ<br>คลิก <b>ค่าสินค้า ซีพีเฟรชมาร์ท</b>
3. กดสแกนบาร์โค้ด <b>ชำระค่าสินค้า</b>
4. ยืนยันการทำรายการ กด <b>ยืนยันการโอนเงิน</b>
5. ทำรายการสำเร็จ
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

ไมโครเครดิต

บิลทั้งหมด

แนะนำร้านค้าที่รับชำระผ่าน
QR True Point&Pay

เปิดบัญชีออมทรัพย์
KKP Start Saving

สมัคร ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์