ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ คุ้มกว่าใคร! ใช้เน็ตฟรีทั้งปี
แค่เป็นร้านค้าทรูฯ และรับชำระหรือรับสแกนจ่าย
ผ่าน QR True Point & Pay ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท
สมัครใช้เน็ต True Gigatex Fiber
ฟรี! 12 เดือน
ฟรี ค่าแรกเข้า (มูลค่า 890.-)
ฟรี ค่ารายเดือนนาน 12 เดือน* (รวมมูลค่า 7,188.-)

รับสิทธิพิเศษ สมัครใช้เน็ตฟรี ง่ายๆ …

1. เป็นร้านค้าที่มีสถานะอนุมัติเป็นสมาชิกร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
2. สมัครรับสิทธิพิเศษ ใช้เน็ต True Gigatex Fiber ฟรี 12 เดือน ผ่าน True Smart Merchant Call Center โทร. 1326 หรือที่ ทรู ช็อป ทุกสาขา
3. ติดตั้งเราเตอร์ True Gigatex Fiber เพื่อใช้งานเน็ตไฟเบอร์ ความเร็วสูงสุด 500/ 500 Mbps.
4. ต้องมีรายการรับสแกน/ โอนจ่าย ผ่าน QR True Point&Pay ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท 5 รายการ/ เดือน (30 บาทขึ้นไป/ รายการ) จากลูกค้าอย่างน้อย 2 หมายเลข ทรูมันนี่ วอลเล็ท ก็รับสิทธิ์ใช้เน็ตฟรีต่อเนื่อง 12 เดือน ทันที

เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติ (“ร้านค้า”) จากบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) และทำการสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สิทธิพิเศษสมัคร ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ ใช้งานฟรี นาน12 เดือน” ของ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ร้านค้าจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”)
2. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัท
3. ผู้ใช้บริการที่จะเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สิทธิพิเศษสมัคร ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ ใช้งานฟรี นาน 12 เดือน” ต้องจดทะเบียนใช้บริการในนามบุคคลธรรมดาหรือในนามนิติบุคคล และจะต้องเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้การอนุมัติแล้วตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และดำเนินการสมัครเพื่อรับสิทธิพิเศษนี้สำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วเท่านั้น
4. รายละเอียดของรายการส่งเสริมการขาย“สิทธิพิเศษสมัครทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ ใช้งานฟรี นาน 12 เดือน”กับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงสุด 500 / 500 Mbps.หรือแพ็กแกจอื่นๆ ที่ร่วมรายการ ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการครบ 12 รอบบิลแล้ว หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขาย โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

4.1 รายละเอียดแพ็กเกจและอัตราการให้บริการ

เทคโนโลยี ค่าบริการ
รายเดือน
True online True ID Premier Football สัญญาบริการ
FTTH 599.- 500/500 Mbps. True ID
ULTIMATE
ดูฟรี ทุกสัปดาห์
(สูงสุด 2 คู่ต่อ สัปดาห์
ผ่าน Application True ID)
12 เดือน
FTTH 599.- 300/300 Mbps.
FTTC 599.- 500/100 Mbps.
FTTC 599.- 300/100 Mbps.
FTTC 599.- 200/50 Mbps.
FTTB 499.- 80/30 Mbps.
FTTB 499.- 80/20 Mbps.
FTTB 399.- 50/20 Mbps.

4.2 ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนใช้บริการในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ฟรีค่าแรกเข้า 890 บาท สำหรับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เท่านั้น
4.3 จำกัดสิทธิพิเศษนี้สำหรับ 1 หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล/ 1 ที่อยู่ติดตั้ง/ ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เท่านั้น
4.4 ผู้ใช้บริการจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โดยมีหลักฐานเพื่อยืนยันการรับสิทธิพิเศษภายใต้รายการส่งเสริมการขาย คือ ใช้หมายเลขทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า และหมายเลขประจำตัวประชาชน ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เป็นหลักฐานในขั้นตอนการสมัครบริการตามรายการส่งเสริมการขาย “สิทธิพิเศษสมัคร ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ ใช้งานฟรี นาน 12 เดือน” ผ่านระบบที่บริษัทกำหนด
4.5 ร้านค้าจะสามารถสมัครบริการเพื่อรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ต้องเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติสถานะร้านค้าโดยบริษัทและปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น
4.6 รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับร้านค้าที่สมัครแพ็กเกจ True Online ใหม่ หรือย้ายค่ายเพื่อมารับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจ True Online ใหม่ ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
4.7 ร้านค้าสามารถรับสิทธิ์ได้เมื่อชื่อ-นามสกุลที่สมัครแพ็กเกจเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตรงกับชื่อ-สกุล ในการลงทะเบียนเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เท่านั้น (กรณีสมัครในนามบุคคลธรรมดา)
4.8 ร้านค้าสามารถรับสิทธิ์ได้เมื่อชื่อร้านค้าที่สมัครแพ็กเกจเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตรงกับชื่อร้านค้าที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เท่านั้น (กรณีสมัครในนามนิติบุคคล)
4.9 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าภายหลังการสมัครบริการแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจบริการได้ภายในระยะเวลาที่รับสิทธิส่วนลดค่าบริการ นอกเหนือจากแคมเปญที่กำหนด หากกระทำการฝ่าฝืนสิทธิพิเศษดังกล่าวจะสิ้นสุดลงทันที
4.10 สถานที่ติดตั้งจะต้องเป็นสถานที่เดียวกับที่ร้านค้าทำการลงทะเบียนร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ และมีหลักแหล่งที่ชัดเจนเพื่อการติดตั้งและป้องกันอุปกรณ์สูญหาย ทั้งนี้หากเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ แบบไม่มีหน้าร้าน (ออนไลน์) จะไม่สามารรับสิทธิพิเศษนี้ได้
4.11 ผู้ใช้บริการต้องยินยอมรับค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งใหม่กรณีที่ย้ายที่อยู่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
4.12 ผู้ใช้บริการรับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์โมเด็ม หรือ Dual-band WiFi Router4ports มูลค่ารวมสูงสุด 3,900 บาท พร้อมด้วยปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาสัญญา 12 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4.13 ผู้ใช้บริการได้รับยกเว้นค่าติดตั้งบริการ อินโน ไฮบริด พลัส จุดหลัก (จากปกติมูลค่าสูงสุด 3,500 บาท), ค่าติดตั้งจุดเสริม 500 บาทต่อจุด (จากปกติมูลค่า 3,000 บาท ต่อจุด) และฟรีค่าประกันกล่องอินโน ไฮบริด พลัส ทุกจุด (จากปกติมูลค่า 2,000 บาท ต่อจุด) สำหรับเทคโนโลยี FTTH, FTTC
4.14 กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการต้องคืนอุปกรณ์โมเด็มหรือ Dual-band WiFi Router4ports และอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ อินโน ไฮบริด พลัส ตามเงื่อนไขที่กำหนด
4.15 รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับเทคโนโลยี FTTH, FTTC, และ FTTB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการให้บริการ
4.16 รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://trueonline.truecorp.co.th/terms
4.17 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.18 ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการในแพ็กเกจที่สมัครนี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน จึงจะสามารถยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้ (เว้นแต่กรณีต้องการปรับเพิ่มแพ็กเกจไปในแพ็กเกจที่มีค่าบริการรายเดือนสูงขึ้น สามารถทำได้ทันที ไม่ต้องรอให้ครบ 12 เดือน)
4.19 รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมสิทธิ์พนักงาน

5. สิทธิพิเศษ ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ ใช้งานฟรี นาน12 เดือน (รอบบิล1-12) ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

5.1 ร้านค้าที่ได้รับสถานะอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ และสมัครแพ็กเกจตามรายการส่งเสริมการขายที่กำหนด จะได้รับส่วนลด 100% ในรอบบิลที่ 1-3
5.2 ระหว่างที่ร้านค้าได้รับสิทธิ์ส่วนลด 100% ในรอบบิลที่ 1-3 ร้านค้าจะต้องรับสแกนหรือรับโอนชำระค่าสินค้าหรือบริการเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า อย่างน้อย 5 รายการ/เดือน มูลค่า 30 บาทขึ้นไป/รายการ จากลูกค้าอย่างน้อย 2 หมายเลขทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อที่ร้านค้าจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 100% ในรอบบิลที่ 4-6
5.3 ระหว่างที่ร้านค้าได้รับสิทธิ์ส่วนลด 100% รอบบิลที่ 4-6 ร้านค้าจะต้องรับสแกนหรือรับโอนชำระค่าสินค้าหรือบริการเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า อย่างน้อย 5 รายการ/เดือน มูลค่า 30 บาทขึ้นไป/รายการ จากลูกค้าอย่างน้อย 2 หมายเลขทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อที่ร้านค้าจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 100% ในรอบบิลที่ 7-9
5.4 ระหว่างที่ร้านค้าได้รับสิทธิ์ส่วนลด 100% รอบบิลที่ 7-9 ร้านค้าจะต้องรับสแกนหรือรับโอนชำระค่าสินค้าหรือบริการเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า อย่างน้อย 5 รายการ/เดือน มูลค่า 30 บาทขึ้นไป/รายการ จากลูกค้าอย่างน้อย 2 หมายเลขทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อที่ร้านค้าจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 100% ในรอบบิลที่ 10-12
5.5 ร้านค้าจะได้รับสิทธิพิเศษตามในข้อ 5.2- ข้อ5.4 ต่อเมื่อทำการรับสแกนหรือรับโอนชำระตามเงื่อนไขที่กำหนด อย่างน้อย 2 จาก 3 เดือน และบริษัทจะทำการตรวจสอบการรับสแกนหรือรับโอนชำระค่าสินค้าหรือบริการเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้าทุก ๆ 3 เดือน หากร้านค้ามีการรับสแกนหรือรับโอนชำระไม่ตรงตามเกณฑ์ บริษัทมีสิทธิ์ระงับสิทธิพิเศษใน 3 รอบบิลถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจะการส่งข้อความกระตุ้นให้ร้านค้ามีการรับสแกนหรือรับโอนชำระตามเงื่อนไขเพื่อหลีกเลี่ยงการระงับสิทธิพิเศษ
5.6 หากร้านค้าไม่ทำการรับสแกนหรือรับโอนชำระตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้ระงับสิทธิพิเศษข้างต้นแล้ว หากบริษัทตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีการรับสแกนหรือรับโอนชำระค่าสินค้าหรือบริการเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า อย่างน้อย 5 รายการ มูลค่า 30 บาทขึ้นไป/รายการ จากลูกค้าอย่างน้อย 2 หมายเลขทรูมันนี่ วอลเล็ท เข้ามาในภายในเดือนปฏิทินเดียวกัน บริษัทจะทำการให้สิทธิผู้ใช้บริการต่อไป และบริษัทจะทำการตรวจสอบการรับสแกนหรือรับโอนชำระของร้านค้าทุกๆ 3 เดือน ตามที่กำหนดในข้อ 5.1- ข้อ5.5
5.7 หากกลับมาปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษในภายหลัง บริษัทจะนับเวลารับสิทธิพิเศษต่อเนื่องจากเดิมโดยไม่ทดแทนช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้รับสิทธิ
5.8 บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการให้สิทธิพิเศษส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายและทำการยกเลิกบริการ โดยผู้ใช้บริการตกลงคืนอุปกรณ์ครบถ้วนให้แก่ผู้ให้บริการตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และชำระค่าปรับ (หากมี) ถ้าร้านค้าไม่ผ่านเงื่อนไขเป็นเวลา 5 เดือนติดต่อกัน

6. สิทธิพิเศษภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
7. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, สิทธิ์ส่วนลด, และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. การให้สิทธิพิเศษภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ต่างๆ ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้

(ก) เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง หรือ
(ข) มีรายการยกเลิกการ ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ (Void/Refund/Cancel) หรือ
(ค) มีเจตนานำสิทธฺพิเศษส่วนลดดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือ
(ง) กระทำการผิดเงื่อนไข หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้ หรือ
(จ) บริษัทตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆอันผิดต่อกฎหมาย

9. หากบริษัทตรวจพบ หรือสงสัย บริษัทมีสิทธิในการตัดสิทธิพิเศษส่วนลดดังกล่าว และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนสิทธิพิเศษส่วนลดดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และบัญชีทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
10. สิทธิในการรับของรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากข้อมูลพฤติกรรม การชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทของร้านค้าที่ได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยรายการชำระเพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ ดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ ได้รับของรางวัลไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และสถานะร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้สิทธิพิเศษส่วนลดใดๆ รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายบริษัทมีสิทธิในการเลือกร้านค้าร่วมแคมเปญและการยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โทร.1326

ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

ไมโครเครดิต

บิลทั้งหมด

แนะนำร้านค้าที่รับชำระผ่าน
QR True Point&Pay

เปิดบัญชีออมทรัพย์
KKP Start Saving

สแกนจ่าย