วิธีร่วมรายการ
1. โหลด 7App (ดาวน์โหลดที่นี่)
2. สมัคร ALL member และผูกทรูมันนี่ วอลเล็ท
3. สะสมเหรียญ

การแข่งขันชิงอันดับ Top 100
1. การแข่งขันชิงอันดับ Top 100 จะเริ่มขึ้นเมื่อเวลานับถอยหลังสิ้นสุดลงในหน้าอันดับคะแนน
2. คะแนนที่แสดงในหน้าจัดอันดับคือคะแนนรวมของทุกๆเกมส์ที่เล่น และได้คะแนนตั้งแต่ 10,000 คะแนนขึ้นไปในช่วงที่มีการแข่งขัน (ไม่รวมคะแนน 0 – 10,000 ที่มีการแจกเหรียญคืน 1 เหรียญ)
3. เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง จะทำการแจกรางวัล เฉพาะบุคคลที่ยังมีรายชื่อติดอยู่ในหน้าแสดงลำดับ Top 100
4. ผู้เล่นทุกคนที่ติดอันดับ Top 100 เมื่อจบการแข่งขันจะได้รับรางวัลเหรียญ 100 เหรียญ พร้อมข้อความแจ้งให้ทราบ ในวันถัดไปหลังจบการแข่งขัน
5. รางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. หากตรวจพบความผิดปกติในการเล่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของผู้ลงทะเบียน หากมีการตรวจสอบพบว่า มิได้มีการเล่นเกมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือไม่ใช่จากความสามารถของตนเอง