step 1

ดาวน์โหลดแอป TrueMoney Wallet

ดาวน์โหลด true wallet

เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

wecard
1. เลือกเมนู “WeCard”
สร้าง wecard
2. กดสร้างบัตร “Virtual WeCard”
ทำบัตร wecard
3. กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”
wecard พร้อมใช้
4. พร้อมใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

เติมเงินซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ บัตรเครดิตกสิกร

+ หรืออีกหลายช่องทาง

เริ่มต้นใช้งาน Wecard
ซื้อสินค้าใน AliExpress ได้ง่ายๆ

wecard
1. เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ และกดปุ่ม ”ซื้อ”
สร้าง wecard
2. กรอกรายละเอียดของบัตร WeCard และกดปุ่ม “เรียบร้อย”
ทำบัตร wecard
3. กดปุ่ม “สั่งซื้อสินค้า”
wecard พร้อมใช้
4. ซื้อสินค้าสำเร็จ