เพราะโลกของผู้ใหญ่มันไม่ง่าย
พวกเขาจึงต้องเอาตัวรอดให้ได้