ขั้นตอนการจ่ายบิลทรูมูฟ เอช

บัตร easy pass easy pass ซื้อที่ไหน เช็ค easy pass easy pass thailand เช็ค easy pass easy pass thailand
1. ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เลือกกด “จ่ายบิล ทรูมูฟ เอช”
2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ทรูมูฟ เอช กด NEXT
3. กรณียังไม่เคยผูกบัตรเครดิต/เดบิต หรือผูกบัญชีธนาคาร ให้กดเลือก "เพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต หรือเพิ่มบัญชีธนาคาร” และทำตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร
4. สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet ,บัญชีธนาคาร,บัญชีบัตรเครดิต/เดบิตที่เชื่อมไว้
5. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และกดเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน
6. แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จและสามารถบันทึกเป็น "รายการโปรด" เพื่อสะดวกในการจ่ายบิลเดือนถัดไป

ขั้นตอนการเติม Easy Pass

สมัคร easy pass เช็คเงิน easy pass thai easy pass เติมเงิน easy pass บัตรเครดิต เช็คยอด easy pass
1. กด “เติมเงิน Easy Pass” ที่เมนูเติมเงินและชำระบิล
2. กรอกหมายเลขบัตรสมาร์ทการ์ด (S/N) และจำนวนเงิน
3. สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet ,บัญชีธนาคาร,บัญชีบัตรเครดิต/เดบิตที่เชื่อมไว้
4. ใส่เลข OTP ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันการชำระเงิน
5. แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ และสามารถบันทึกเป็น "รายการโปรด" เพื่อสะดวกในการเติมเงินครั้งถัดไป
วิธีการเติมเงินช่องทางต่างๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
คุณจ่ายบิล เราแจกทอง ลุ้นรับทองฟรี! เมื่อจ่ายบิลหรือเติมเงินอีซี่พาสผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. ชำระบิลค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ปรากฎบนแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 50.- บาท ต่อบิล (ห้าสิบบาทถ้วน) ขึ้นไป (เครือทรู, สาธารณูปโภค, บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล, ลีสซิ่ง, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ) หรือเติมเงินอีซี่พาส ด้วยแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท

รางวัล
1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีสิทธิลุ้นรับรางวัลดังต่อไปนี้
1.1 ทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,000. – บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 15 รางวัล

รายละเอียดและเงื่อนไข
1.ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “คุณจ่ายบิล เราแจกทอง ลุ้นรับทองฟรี! เมื่อจ่ายบิลหรือเติมเงินอีซี่พาสผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2.รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3.ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัล ทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,000. – บาท (ห้าพันบาทถ้วน)ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท จำกัด 3 สิทธิ์ต่อครั้ง โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
5.บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล ผ่านเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney ตามวันเวลาดังนี้

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.
(รวบรวมสิทธิ์ลุ้นรางวัลในช่วงวันที่ 16 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 61 เวลา 23.59 น.)
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.
(รวบรวมสิทธิ์ลุ้นรางวัลในช่วงวันที่ 1 กันยายน – 15 กันยายน 61 เวลา 23.59 น.)
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.
(รวบรวมสิทธิ์ลุ้นรางวัลในช่วงวันที่ 16 กันยายน – 30 กันยายน 61 เวลา 23.59 น.)

6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเป็นทองคำหนัก 1 สลึง ต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ณ ชั้น 32 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00-18.00น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ดังต่อไปนี้

6.1 กรณีมารับของรางวัลดังกล่าวด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของตน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง มามอบให้แก่บริษัทฯ โดยข้อมูลในบัตรประชาชนที่นำมาแสดงจะต้องตรงกับข้อมูลการสมัคร ทรูมันนี่ วอลเลท
6.2 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลดังกล่าวแทน จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มามอบให้แก่บริษัท
ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทประกาศรางวัล บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

7. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องนำเงินสดมาชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่มารับรางวัลดังกล่าว และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต รวมถึงการได้มาซึ่งรางวัลโดยใช้สิทธิ์ของบุคคลอื่นจะถูกตัดสิทธิ์โดยทันที และหากข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
9. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
11. รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทรูมันนี่แคร์ โทร 1240

Express Payment คือบริการที่ทำให้สามารถใช้จ่ายผ่าน Wallet ได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้า Wallet ท่านสามารถ ผูกบัตรเครดิต บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร ของท่านเพื่อใช้จ่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกที่ ทุกเวลา และยังได้รับสิทธิพิเศษมากมายผ่าน Wallet ของเรา

 • ฟรี: ไม่มีค่าธรรมเนียม ทุกการใช้จ่าย
 • ไม่ต้องเติม หรือสำรองเงินเข้าไว้ใน Wallet: ลืมการเติมเงินหรือสำรองเงินไว้ใน Wallet ไปได้เลย เพราะ บริการ Express Payment ทำให้ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิค/เดบิต และบัญชีธนาคารของท่าน
 • ได้พอยท์: รับพอยท์มากกว่าจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และยังได้สิทธิพิเศษมากมายตามโปรโมชั่น
 • สะดวก: ใช้จ่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลา
 • ปลอดภัย:
  – ทรูมันนี่ ได้รับการรับรองความปลอดภัย PCIDSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกรรมการเงินออนไลน์ระดับสากล
  – ทุกการใช้จ่ายมีรายละเอียดการทำรายการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจัดเก็บและบันทึกได้
  – ทรูมันนี่รับผิดชอบ รับประกันคืนเงิน เต็มจำนวนหากเกิดข้อผิดพลาดประการใด

ในเฟสแรก ทรูมันนี่เปิดให้บริการ ชำระค่าบริการต่างๆในเครือทรู และ ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งบริการ Express Payment จะขยายบริการชำระเงินให้ครอบคลุมในเฟสต่อๆไป

ปลอดภัย ไว้ใจได้

 • ทรูมันนี่ ได้รับการรับรองความปลอดภัย PCIDSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกรรมการเงินออนไลน์ระดับสากล
 • ทุกการใช้จ่ายมีรายละเอียดการทำรายการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจัดเก็บและบันทึกได้
 • ทรูมันนี่รับผิดชอบ รับประกันคืนเงิน เต็มจำนวนหากเกิดข้อผิดพลาดประการใด

ท่านสามารถผูกบัตรเครดิต บัตรเดบิต ได้โดย log-in เข้า Wallet เลือก ปุ่ม “ฉัน” จากนั้นเลือก “บัตรของฉัน” และดำเนินตามขั้นตอนใน แอพ Wallet หรือ ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการชำระบิล ใน แอพ Wallet ก่อน แล้วค่อยกดเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต ในช่องทางการชำระเงิน ในหน้ายืนยันการทำรายการ และดำเนินการตามขั้นตอนใน แอพ Wallet

ท่านสามารถดูวิธีผูกบัญชีธนาคารผ่าน แอพ Wallet โดย log-in เข้า Wallet เลือก ปุ่ม “เติมเงินเข้าบัญชี” ดูที่วิธีการเติมเงินผ่านธนาคาร เลือกธนาคารที่ต้องการผูกบัญชี (KBank, SCB, BBL, KTB, BAY) และ กดผูกบัญชีธนาคาร
หรือเพียง คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีผูกบัญชีธนาคารผ่าน internet