ทำความรู้จักโครงการ
Regulatory Sandbox

เป็นโครงการที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งเสริมการพัฒนา FinTech โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการให้บริการทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้บริการที่ต่ำลง

ทั้งนี้กระบวนการนี้จะอยู่ภายในพื้นที่ของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จำกัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันตัวตน

แอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
เข้าไปที่เมนู “ฉัน” เลือก “ระดับการยืนยันตัวตน”

บัตรประชาชน

ยืนยันตัวตนได้ที่ 7-Eleven

ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ กว่า 3,400 สาขา

(ไม่รวมเขตปริมณฑล)