โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่
บัญชีทรูมันนี่ ของคุณ
ต้องผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง
เพื่อใช้จองซื้อหุ้นกู้
เปิดจองซื้อเวลา 8.30 น.

เปิดจองแล้ว มีจำนวนจำกัด !!

สิทธิ์จองซื้อหุ้นกู้เต็มแล้ว

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจการบริหารการลงทุนในธุรกิจต่างๆ

เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566
หุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

6.00% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ย รอประกาศอีกครั้ง)

 • รายละเอียดหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ และ มีหลักประกัน

 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : BB+ โดยทริสเรตติ้ง

 • ขั้นต่ำในการจองซื้อ : 50,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 50,000 บาท

 • ชำระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 • วันจองซื้อหุ้นกู้ : 24-29 พ.ค. 66 (ผ่านแอปฯ ทรูมันนี่)

 • เสนอขาย : ผู้ลงทุนทั่วไป
3 ข้อดีจองซื้อหุ้นกู้

จ่ายผ่านแอป ทรูมันนี่

สะดวก

ไม่ต้องออกไปต่อคิวเปิดบัญชีที่ธนาคาร

ง่าย

เข้าถึงการจอง
ซื้อหุ้นกู้ได้ทันที

ปลอดภัย

ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

วิธีการจองซื้อหุ้นกู้

1. ดาวน์โหลด และสมัคร
แอป ทรูมันนี่

2. ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง ที่
7-Eleven
หรือ ตู้ทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป/MRT

3. ผูกบัญชีธนาคาร รอไว้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน

4. จองและจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปได้ทันที เมื่อถึงวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

3. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

4. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

4. <b>กรอกจำนวนเงิน</b> ที่ต้องการจองซื้อ

5. กรอกจำนวนเงิน ที่ต้องการจองซื้อ

5. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

6. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

6. คุณจองซื้อหุ้นกู้ <b>สำเร็จ</b>

7. คุณจองซื้อหุ้นกู้ สำเร็จ

1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

3. หัวข้อ วิธี ตรวจสอบ รายการหุ้นกู้
คลิกปุ่ม ดูสถานะการจองซื้อหุ้นกู้ที่นี่

3. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

4. คลิก หุ้นกู้ที่ซื้อไปแล้ว และ
คลิก เลือก หุ้นกู้ที่คุณต้องการตรวจสอบ

4. <b>กรอกจำนวนเงิน</b> ที่ต้องการจองซื้อ

5. ระบบจะแสดงรายละเอียดสถานะ
การจองซื้อกู้ของคุณ

หมายเหตุ : หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้จองซื้อสามารถสอบถามกับนายทะเบียน โทร. 02-296-5695 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทางลูกค้ารับหุ้นกู้

วิธี เตรียมตัว ก่อนจองซื้อหุ้นกู้

1. ดาวน์โหลด และสมัคร
แอป ทรูมันนี่

2. ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง ที่
7-Eleven
หรือ ตู้ทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป/MRT

3. ผูกบัญชีธนาคาร รอไว้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน

4. จองและจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปได้ทันที เมื่อถึงวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

วิธี จองซื้อหุ้นกู้ ง่ายๆ ใน 6 ขั้นตอน

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

3. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

4. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

4. <b>กรอกจำนวนเงิน</b> ที่ต้องการจองซื้อ

5. กรอกจำนวนเงิน ที่ต้องการจองซื้อ

5. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

6. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้

6. คุณจองซื้อหุ้นกู้ <b>สำเร็จ</b>

7. คุณจองซื้อหุ้นกู้ สำเร็จ

วิธี ตรวจสอบ รายการหุ้นกู้

1. หน้าแรกแอป ทรูมันนี่
เลือกไอคอน ดูทั้งหมด

2. หัวข้อ การออมและการลงทุน
เลือกไอคอน จองซื้อหุ้นกู้

3. หัวข้อ วิธี ตรวจสอบ รายการหุ้นกู้
คลิกปุ่ม ดูสถานะการจองซื้อหุ้นกู้ที่นี่

3. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้

4. คลิก หุ้นกู้ที่ซื้อไปแล้ว และ
คลิก เลือก หุ้นกู้ที่คุณต้องการตรวจสอบ

4. <b>กรอกจำนวนเงิน</b> ที่ต้องการจองซื้อ

5. ระบบจะแสดงรายละเอียดสถานะ
การจองซื้อกู้ของคุณ

หมายเหตุ : หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้จองซื้อสามารถสอบถามกับนายทะเบียน โทร. 02-296-5695 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทางลูกค้ารับหุ้นกู้

แนะนำ! เชื่อมบัญชีธนาคารบนทรูมันนี่

สามารถจองซื้อหุ้นกู้ ได้สูงสุด 10 ล้านบาท

ธนาคาร จำนวนการจองซื้อหุ้นกู้ สูงสุด
(บาท/รายการ)
กสิกรไทย 10,000,000 บาท
กรุงไทย 10,000,000 บาท
ไทยพาณิชย์ 2,000,000 บาท
KKP Start Saving 500,000 บาท *ต่อวัน
กรุงเทพ 100,000 บาท

ข้อกำหนดการจองซื้อหุ้นกู้

 • การจองซื้อหุ้นกู้ สามารถซื้อได้ มากกว่า 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 • ยอดจองซื้อขั้นต่ำได้จำนวน 50,000 บาท/คน และทวีคูณครั้งละ 50,000 บาท
 • ยอดจองซื้อสูงสุดได้จำนวน 10,000,000 บาท/คน (ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
จองซื้อหุ้นกู้ AQUA

ผ่าน 2 ช่องทางนี้เท่านั้น

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

การจองซื้อหุ้นกู้จาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

โดย ทรูมันนี่ เป็นช่องทางชำระเงินการจองซื้อหุ้นกู้

คำเตือน

 • เพื่อความปลอดภัย การจองซื้อหุ้นกู้สามารถชำระเงินผ่านแอป Truemoney เท่านั้น!
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
คำถามที่พบบ่อย
 • บุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนทรูมันนี่
 • บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ
 • การจองซื้อหุ้นกู้ สามารถซื้อได้ มากกว่า 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 • ยอดจองซื้อขั้นต่ำได้จำนวน 50,000 บาท/คน และทวีคูณครั้งละ 50,000 บาท
 • ยอดจองซื้อสูงสุดได้จำนวน 10,000,000 บาท/คน (ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
 • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ลูกค้าทรูมันนี่สามารถจองซื้อหุ้นกู้บนแอปทรูมันนี่ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบจองซื้อของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Arranger) โดยชำระเงินค่าจองหุ้นกู้ผ่านแอปทรูมันนี่

สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยเลือกวิธีการรับหุ้นกู้เป็น “ใบหุ้นกู้” โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์

สามารถเลือกรับได้จาก 2 ช่องทาง คือ

1. กรณีเลือกรับหุ้นกู้เข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีหลักทรัพย์
2. กรณีเลือกรับหุ้นกู้เป็นใบหุ้นกู้ จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่*

*หากกรณีที่นายทะเบียนไม่สามารถคืนเงินผ่านทรูมันนี่ ของคุณได้ เช่น มียอดเงินในวอลเล็ทครบตามจำนวนสูงสุดที่กำหนดแล้ว หรือ ทรูมันนี่ ถูกระงับ/ปิดการใช้งาน นายทะเบียนจะทำการคืนเงินให้คุณ ในรูปแบบเช็ค จัดส่งไปตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล จะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

 • ในช่วงเวลาจองซื้อ
  – ติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด
  – โทร. 02-680-1000
  – เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 9:00 น. – 17:00 น.
 • ภายหลังการปิดจองซื้อ ติดต่อนายทะเบียน ttb
  – โทร. 0-2299-1824 หรือ 0-2299-1830
  – เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:00 น.
  – เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
เข้าสู่หน้าหลักการซื้อ