จ่ายบิลทรู จ่ายค่าโทรศัพท์ true ชําระค่าบริการทรู และบิลอื่นๆ ได้เงินคืน 5%
จ่ายค่าโทรศัพท์ true ทรู จ่ายค่าเน็ตทรู จ่ายบิลทรู ชําระค่าบริการทรูผ่านบัตรเครดิต

1. เลือกเมนู “เติม Wallet และซื้อรหัสบัตร” แล้วกด “ยืนยัน”

2. เลือกเมนู “เติม Wallet” และเลือกเมนู “True Wallet”

3. กด หมายเลขโทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี Wallet แล้วกด “ยืนยัน”

4. กดจำนวนเงิน ที่ต้องการเติม 20,45,90,180 บาท และใส่เงิน ที่ช่องรับเงินของตู้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
Cashback ค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านตู้บุญเติม

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 – 15 พฤศจิกายน 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล
1. เติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ผ่านตู้บุญเติม ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด
2. รับรางวัลเงินคืนค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านตู้บุญเติมตามตารางด้านล่าง โดยบริษัทจะคืนเป็นเงินเติมเข้าบัญชี TrueMoney Walletของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล

รายละเอียดเงื่อนไข
1.ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย“Cashback ค่าธรรมเนียม
การเติมเงินผ่านตู้บุญเติม“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่ไม่เคยทำการเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet มาก่อน
5. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5(ห้า) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สมัครบริการTrueMoney Wallet
6. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย,วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้นและบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัลและ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริตหรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240