จ่ายบิลทรู จ่ายค่าโทรศัพท์ true ชําระค่าบริการทรู และบิลอื่นๆ ได้เงินคืน 5%
จ่ายค่าโทรศัพท์ true ทรู จ่ายค่าเน็ตทรู จ่ายบิลทรู ชําระค่าบริการทรูผ่านบัตรเครดิต

1. เลือกเมนู “เติม Wallet และซื้อรหัสบัตร” แล้วกด “ยืนยัน”

2. เลือกเมนู “เติม Wallet” และเลือกเมนู “True Wallet”

3. กด หมายเลขโทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี Wallet แล้วกด “ยืนยัน”

4. กดจำนวนเงิน ที่ต้องการเติม 20,45,90,180 บาท และใส่เงิน ที่ช่องรับเงินของตู้

รายการส่งเสริมการขาย
คืนกำไรให้ลูกค้าทรูมันนี่ ได้ไปเลย 20 บาท เพียงเติมเงินผ่าน TrueMoney Wallet ครั้งแรก

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
เติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ผ่านช่องทางใดก็ได้ เช่น ผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ผูกกับบัญชี TrueMoney Wallet, ผ่านช่องทางของธนาคาร, ผ่านตู้เติมเงิน, ผ่านร้านค้า หรือช่องทางอื่นใด ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด

รางวัล
รับเงินเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จำนวน 20 บาท

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “คืนกำไรให้ลูกค้าทรูมันนี่ ได้ไปเลย 20 บาทเพียงเติมเงินผ่าน TrueMoney Wallet ครั้งแรก” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการทำรายการชำระเงินผ่าน แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และยังไม่เคยทำการเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet มาก่อน ไม่ว่าผ่านช่องทางใด
5. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 1 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240