ซื้อประกันรถยนต์ กรุงเทพประกันภัย
ชำระเบี้ยผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท คุ้มค่ากว่าใคร!

เช็กเบี้ยพร้อม ส่วนลด ได้เลย!

ซื้อประกันอุบัติเหตุ

ซื้อได้ตลอด
24 ชั่วโมง

ทุน ประกันอุบัติเหตุ

ทุนประกันสูงสุด
1 ล้านบาท

ส่วนลด ประกันรถยนต์

รับเงินคืน
15%

เบี้ยประกันรถยนต์

ประกันชั้น 1, 2+, 3
เบี้ยเริ่มต้น 2,300 บาท

เช็กเบี้ยประกัน

รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ตารางเบี้ยประกันภัย
ประเภทประกัน ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัยรวม เงินคืน 15%
ชั้น 2+* 100,000 6,900 1,035
ชั้น 2+* 200,000 7,700 1,155
ชั้น 2+* 300,000 8,500 1,275
ชั้น 2+** 400,000 11,900 1,785
ชั้น 2+** 500,000 12,900 1,935
ชั้น 2+** 600,000 13,900 2,085
ชั้น 2+** 700,000 14,900 2,235
ชั้น 2+** 800,000 15,900 2,385
ชั้น 2+** 900,000 16,900 2,535
ชั้น 2+** 1,000,000 17,900 2,685
ชั้น 3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 2,300 345
ชั้น 3 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 12 ที่นั่ง 3,200 480
ชั้น 3 รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 3 ตัน 3,200 480

“ประกันหมดตอนไหนให้เราช่วยเตือน”

กรอกเลย.. ให้เราช่วยเตือนประกันรถใกล้หมดอายุ

ตกลง
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
ความเสียหายต่อรถยนต์ ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,000,000
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการสูญหาย/ไฟไหม้/น้ำท่วม ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,000,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย 1,000,000 /คน
10,000,000 /ครั้ง
– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 /ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 4 คน 100,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 4 คน 100,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 /ครั้ง
ภัยก่อการร้าย ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,000,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล(110) และนิติบุคคล(120)ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
2. ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3. อายุรถ 2 – 10 ปี
4. รับประกันภัยเฉพาะกลุ่ม 3 ,4 และ 5
5. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
6. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์เท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
7. ค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาทในกรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี

หมายเหตุ :
1. เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษีแล้ว
2. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.(Auto assist)

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
ความเสียหายต่อรถยนต์ ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,000,000
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการสูญหาย/ไฟไหม้/น้ำท่วม ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,000,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย 1,000,000 /คน
10,000,000 /ครั้ง
– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 /ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 4 คน 100,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 4 คน 100,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 /ครั้ง
ภัยก่อการร้าย ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,000,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล(110) และนิติบุคคล(120)ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
2. ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3. อายุรถ 2 – 10 ปี
4. รับประกันภัยเฉพาะกลุ่ม 3 ,4 และ 5
5. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
6. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์เท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
7. ค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาทในกรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี

หมายเหตุ :
1. เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษีแล้ว
2. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.(Auto assist)

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชน ตามทุนประกันภัย
กับยานพาหนะทางบก สูงสุดถึง 300,000
ภัยธรรมชาติ 100,000 /ครั้ง
(น้ำท่วม, แผ่นดินไหว,ลูกเห็บ และลมพายุ) และตลอดอายุกรมธรรม์
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการสูญหาย/ ตามทุนประกันภัย
ไฟไหม้ สูงสุดถึง 300,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย 500,000 /คน
10,000,000 /ครั้ง
– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 /ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 50,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 50,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000 /ครั้ง

เงื่อนไขความคุ้มครอง
ในหมวดความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล
สำหรับรถยนต์ (รหัส 110) คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 6 คน
สำหรับรถกระบะ (รหัส 320) คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 2 คน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110) กรณี 120 ให้ระบุชื่อกรรมการเพื่อใช้รหัส 110
1.2 รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
2. ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3. อายุรถ 2 -15 ปี (มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท โดยอ้างอิงตามราคารถยนต์ในประเทศไทย)
4. รับประกันภัยเฉพาะกลุ่ม 3 ,4 และ 5
5. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
6. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์เท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
7. ไม่รับโอนส่วนลดประวัติดีปีต่ออายุ

หมายเหตุ :
1. เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษีแล้ว
2. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. (Auto assist)
3. ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
4. ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ อันเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่เกิดขึ้น ต้องเป็นความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีให้บริษัททราบได้
5. ยานพาหนะทางบกหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่นน้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
6. ไม่คุ้มครองภัยก่อการร้าย

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชน ตามทุนประกันภัย
กับยานพาหนะทางบก สูงสุดถึง 1,000,000
ภัยธรรมชาติ 100,000 /ครั้ง
(น้ำท่วม, แผ่นดินไหว,ลูกเห็บ และลมพายุ) และตลอดอายุกรมธรรม์
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการสูญหาย/ ตามทุนประกันภัย
ไฟไหม้ สูงสุดถึง 1,000,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย 2,000,000 /คน
10,000,000 /ครั้ง
– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 /ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 200,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 200,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000 /ครั้ง
ภัยก่อการร้าย ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,000,000

เงื่อนไขความคุ้มครอง
ในหมวดความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล
สำหรับรถยนต์ (รหัส 110) คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 6 คน
สำหรับรถกระบะ (รหัส 320) คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 2 คน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110)
1.2 รถกระบะบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
2.ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3. สำหรับอายุรถยนต์ที่รับประกันภัย 2 – 7 ปี
4.รับประกันภัยเฉพาะกลุ่ม 3, 4, 5 เท่านั้น ยกเว้น ยี่ห้อ HONDA ทุกรุ่น
5.ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
6.คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์เท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม

หมายเหตุ :
1. เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษีแล้ว
2. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. (Auto assist)
3. ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
4. ยานพาหนะทางบกหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่นน้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
5. ทุนประกันภัยต้องไม่เกิน 80% ของราคารถ ณ วันที่ทำประกันภัย

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย 500,000 /คน
10,000,000 /ครั้ง
– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 /ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 50,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 50,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000 /ครั้ง
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว,ลูกเห็บ และลมพายุ) ไม่คุ้มครอง
การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ ไม่คุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครอง
ในหมวดความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล
– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์ คุ้มครองผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร 7 คน
– รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล คุ้มครองผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร 12 คน
– รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ คุ้มครองผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร 3 คน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
1.2 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 12 ที่นั่ง
1.3 รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 3 ตัน
2. ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย 2-15 ปี
4. รับประกันภัยเฉพาะรถกลุ่ม 2, 3 ,4 และ 5
5. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย

คุ้มครองทุกแบรนด์ชั้นนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข