รับเงินคืน 5% เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านทรู เซ็นเตอร์ ในแม็คโคร
รับเงินคืน 5% เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านทรู เซ็นเตอร์ ในแม็คโคร

รายการส่งเสริมการขาย
Cashback 5% เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านทรู เซ็นเตอร์ ในแม็คโคร

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. ชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ขึ้นไป ณ ทรู เซ็นเตอร์ เฉพาะสาขาที่อยู่ภายในแม็คโคร

รางวัล
รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของยอดชำระค่าสินค้า แต่สูงสุดไม่เกิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ในแต่ละครั้งการชำระค่าสินค้าดังกล่าว

เงื่อนไข
• จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ 1 บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท/ 1 เดือน
• รับเงินคืน 5% สูงสุดไม่เกิน 100 บาท / 1ครั้ง
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น, ส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นใด