วิธีการร่วมรายการเติมโทร
ทรูมูฟ เอช

1. เข้าแอป TrueMoney Wallet กดปุ่ม “เติมเงิน ทรูมูฟเอช”

2. เลือกจำนวนเงิน และใส่เบอร์ ทรูมูฟ เอช ที่ต้องการเติมเงิน

3. กดปุ่ม “ชำระด้วย Wallet”

4. ทำรายการเติมโทรสำเร็จ

วิธีเติมเงินโดยการผูกบัญชีธนาคาร

h tv ค่าบริการ

1. กดเติมเงินเข้าบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการ

2. กดเชื่อมบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์

true online ค่าบริการ

3. กรอกข้อมูล และทำตามขั้นตอนของธนาคารไทยพาณิชย์

พร้อมเพย์ ค่าบริการ

4. เชื่อมบัญชีกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สำเร็จ

คลิก ผูกบัญชีทันที

h tv ค่าบริการ

1. กดเติมเงินเข้าบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการ

2. กดเลือกธนาคารกรุงเทพ

true online ค่าบริการ

3. กรอกเลขบัตร ATM และทำตามขั้นตอนของธนาคารกรุงเทพ

พร้อมเพย์ ค่าบริการ

4. เชื่อมบัญชีธนาคารกรุงเทพ สำเร็จ และกดเพื่อเติมเงินได้ทันที

คลิก ผูกบัญชีทันที

ค่าบริการ ธนาคารไทยพาณิชย์

1. กดเติมเงินเข้าบัญชี

โอนเงิน ค่าบริการ ต่างประเทศ หัก ณ ที่จ่าย

2. กดเชื่อมบัญชีกับธนาคารกรุงไทย

h tv ค่าบริการ

3. เลือกล็อคอินผ่านช่องทาง Netbank หรือ บัตร ATM

tot 1100 ค่าบริการ

4. กรอกข้อมูลและทำตามขั้นตอน ของธนาคารกรุงไทย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการ

5. เชื่อมบัญชีธนาคาร
กรุงไทย สำเร็จ

คลิก ผูกบัญชีทันที

k mobile banking sms ค่าบริการ

1. กดเติมเงินเข้าบัญชี

กล่อง cth ค่าบริการ

2. กดเชื่อมบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย

fedex ประเทศไทย ค่าบริการ

3. กรอกข้อมูลและทำตามขั้นตอนของธนาคารกสิกรไทย

ais eservice ค่าบริการ

4. ล็อคอินผ่านช่องทาง KPLUS เพื่อคลิกยืนยันที่ Life PLUS

ค่าบริการ kerry pantip

5. เชื่อมบัญชีธนาคาร
กสิกรไทย สำเร็จ

คลิก ผูกบัญชีทันที

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย