วีธีการเข้าร่วมแคมเปญ

1. เข้าแอปเลือกเมนู “โอนเงิน

2. โอนเงินขั้นต่ำ 100บ.
พร้อมพิมพ์คำว่า “FAMILY

โอนเงินเลย

3. ผู้ได้รับเงินโอน
ต้องซื้อแพ็กเกจเน็ตเสริมทรูมูฟ เอช

ซื้อแพ็กเน็ตเลย

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
“โอน เติมง่าย ได้เงินคืนทั้งครอบครัว รับเงินคืนสูงสุด 100%เพียงโอนเงินให้คนในครอบครัว เพื่อนำไปซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช”

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ของรางวัลสำหรับผู้โอน
เมื่อผู้รับโอน ซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอชผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือเว็บ https://topping.truemoveh.com และชำระค่าแพ็กเกจเสริมดังกล่าวด้วยเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้รับเงินโอน ผู้โอนจะได้รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงินคืนทรูมูฟ เอช มูลค่า 50 (ห้าสิบ) บาท

ของรางวัลสำหรับผู้รับโอน
เมื่อผู้รับโอนซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอชผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือเว็บ https://topping.truemoveh.com และชำระค่าแพ็กเกจเสริมดังกล่าวด้วยเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ได้รับเงินโอน ผู้รับโอนจะได้รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงินคืนทรูมูฟ เอช มูลค่ารวมเท่ากับมูลค่าแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ที่ซื้อโดยแบ่งเป็น
เงินคืนมูลค่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของมูลค่าแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ที่ซื้อ โดยได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
เงินคืนมูลค่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของมูลค่าแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ที่ซื้อ โดยได้รับจากรายการส่งเสริมการขายซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอชรับเงินคืน 50%

รายละเอียดเพิ่มเติม