คลิกรับคูปองส่วนลด

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย : รับฟรี! 10 บาท เมื่อใช้จ่ายครั้งแรก ที่ 7-Eleven

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย :
1. ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ในร้าน 7-Eleven ขั้นต่ำ 40 บาท เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืนฟรี! 10 บาท (จำกัด 1 ครั้ง/บัตรประชาชน)

รางวัล :
รับเงินคืนฟรี! 10 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท (จำกัด 1 ครั้ง/บัตรประชาชน)

รายละเอียดเงื่อนไข :
1. เฉพาะผู้ได้รับ SMS นี้เท่านั้น ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยจะต้องทำตาม รายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
2. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. บริษัทจะมอบเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเท่านั้น
4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัล
6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240