รายการส่งเสริมการขาย
แคมเปญรับเครดิตเงินคืน 10 บาท เมื่อชำระค่าบัตรเข้าชมงานเจียไต๋แฟร์ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. ยื่นบาร์โค้ดให้พนักงาน แจ้งว่า “จ่ายเงินด้วยแอป TrueMoney Wallet”
3. รับใบยืนยันการชำระค่าบัตรเข้าชมงานเจียไต๋แฟร์
4. หลังทำการชำระ ณ จุดจำหน่ายตั๋วภายใน ท่านจะได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับเงิน 10 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข สำหรับลูกค้า
1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อบัตรเข้าชมงานเจียไต๋แฟร์ ผ่านทรูมันนี วอลเล็ท หรือแอปพลิเคชันทรูมันนี วอลเล็ท ในงานเจียไต๋แฟร์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562

2. ซื้อบัตรเข้าชมงานเจียไต๋แฟร์ มูลค่า 100 บาท ผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท 1 ใบ รับเครดิตเงินคืน 10 บาท จำกัดสิทธิ์ 1 บัตรประชาชนสามารถ ซื้อบัตรผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทได้ไม่เกิน 5 ใบ รับเครดิตเงินคืนสูงสุดจำกัด 50 บาท ตลอดโครงการ

3. ลูกค้าสามารถชำระค่าบัตรเข้าชมงานด้วยทรูมันนี วอลเล็ท ที่บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วเท่านั้น

4. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ผูกบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท สมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข โดยลูกค้าต้องทำการยืนยันข้อมูลที่สมัคร ผ่านเมนู “ยืนยันตัวตน” ในแอปปลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ทมาแล้ว และมีการทำรายการสำเร็จแล้วเท่านั้น โดยจำกัดสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนตามเงื่อนไขในข้อ 2 และ 3 หากยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตน จะไม่ได้รับสิทธิเงินคืนในการทำรายการนั้น

5. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าผู้มีสิทธิ์ได้กระทำการทุจริต หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขใดๆของรายการฯ บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

6. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้และหากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติสิ้นสุด

7. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าผู้มีสิทธิ์ได้กระทำการทุจริต หรือกระทำผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขใดๆ ของรายการฯ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการหรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

8. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ และหากมีกรณีพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติสิ้นสุด