โรงพยาบาลเด็ก
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในนการช่วยกันสนับสนุนให้ครอบครัวเด็กป่วย

ได้มีโอกาสรัก มีโอกาสกอด มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดลูก…ได้นานขึ้น

โดยการร่วมบริจาคให้มูลนิธิรพ.เด็ก ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท รายได้ไปนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ ซื้อเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับผู้ป่วย
หากเด็กป่วยเข้าถึงการรักษา วินิจฉัยเร็ว ความพิการก็ลดน้อย โอกาสรอดก็มากขึ้น สามารถกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ ครอบครัว และสังคมต่อไป

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก บริจาคผ่านทรูมันนี่
โรงพยาบาลเด็ก
ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในหมวด “บริการยอดนิยม” เลือก “บริจาคให้มูลนิธิ”
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
เลือก "มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก"
บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เลือกช่องทางการชำระเงิน กดยืนยัน และใส่รหัส OTP (6 หลัก) ที่ได้รับทาง SMS
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บริจาค
ทำรายการสำเร็จ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ( โรงพยาบาลเด็ก )

โรงพยาบาลเด็ก ที่หลายคนรู้จัก หรือที่มีชื่อเต็มๆ ว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
(Queen Sirikit National Institute of Child Health) เริ่มต้นจากการเป็นแผนกเด็กในโรงพยาบาลหญิง หรือโรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบัน และมีเตียงรับผู้ป่วยเด็กเพียง ๒๕ เตียงเท่านั้น ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารแผนกเด็ก ทำให้สามารถขยายงานดูแลผู้ป่วยเด็กได้มากขึ้นในหลายสาขา รวมทั้งขยายการบริการพยาบาลเป็น โรงพยาบาลเด็ก ที่รับผู้ป่วยได้ ๑๓๗ เตียง ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหญิง โดยมีพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ และต่อมาก็ได้รับการยกฐานะเป็นกองโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ มีอำนาจเต็มในการบริหาร ในเวลานั้นมีแพทย์ประจำ ๑๘ คน พยาบาล ๗๐ คน ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

โรงพยาบาลเด็ก เป็นสถาบันนอกมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งแรกที่มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาโรคเด็กขึ้น โดยในช่วงเริ่มต้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ภาควิชากุมาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบุคลากรแพทย์เฉพาะทางมารองรับอัตราผู้ป่วยเด็กที่มีจำนวนและมีอัตราการตายเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นทางภาคปฏิบัติแบบ Clinical Teaching และยังไม่มีหลักสูตรที่แน่นอน ก่อนจะพัฒนาเป็นหน่วยงานต่างๆ ที่รวมอยู่ในสถาบันเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายศัลยกรรม, ฝ่ายศัลยกรรมกระดูก, ฝ่ายจักษุ และฝ่ายโสต ศอ นาสิก, ฝ่ายรังสีวิทยา, ฝ่ายทันตกรรม, ฝ่ายพยาธิวิทยา ห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อ แบคทีเรีย รวมถึงการตรวจน้ำเหลืองวินิจฉัยโรค จนได้รับการรับรองตามหลักสูตรแพทยสภา เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารศัลยศาสตร์ เป็นสถาบันแรกของประเทศไทย

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากครอบครัวที่ไม่อาจช่วยตนเองให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งเป็นทุนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ของโรงพยาบาล โดยได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ขอพระราชทานพระรูปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มาพิมพ์เป็น ส.ค.ส.ประจำปี 2523 เพื่อจำหน่ายและรับบริจาคเป็นทุนในการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กในปี พ.ศ. 2524

นอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนแล้ว มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ยังมอบทุนการศึกษาวิจัยแก่แพทย์ และบุคลากรการแพทย์ที่ทำงานในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้เข้ารับการอบรมและศึกษาต่อในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาและป้องกันโรคในเด็ก พร้อมทั้งร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับโรคในเด็กให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ให้การสงเคราะห์ปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ในการช่วยเหลือค่ายาผู้ป่วยอนาถา รวมถึงสงเคราะห์ครอบครัวผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ทั้งผู้ป่วยเด็กชาวไทยและต่างด้าวอีกด้วย

Tags : โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ มะเร็งมูลนิธิรามาธิบดี คำว่าให้ไม่สิ้นสุด , บริจาคสภากาชาดไทย , บริจาควัดพระบาทน้ำพุ , บริจาครักษ์ไทย

คือการผูกบัญชีธนาคารของคุณเข้ากับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผูกเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อทำให้ขั้นตอนในการเติมเงินเข้าแอปของคุณเป็นไปได้ง่าย และสะดวกในการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าที่เคย

สะดวกในการเติมเงินเข้าแอปเพราะสามารถดึงเงินจากบัญชีธนาคารของคุณได้ทันที ทำให้ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปไม่มีสะดุด และยังสามารถเติมเงินเข้าแอปได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไร้กังวล

ทุกๆ การทำธุรกรรมผ่านแอปมีระบบความปลอดภัยระดับสูงมาตราฐานสากล ต้องมีการยืนยันรหัสผ่าน และการยืนยันด้วย OTP (รหัสใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปทาง SMS) เป็นความปลอดภัยเช่นเดียวกับบริการธนาคาร คุณจึงสามารถมั่นใจได้ในทุกการใช้จ่าย เงินในบัญชีไม่มีทางสูญหาย

ฟรีค่าธรรมเนียมในการผูกบัญชี และทุกการเติมเงินเข้าแอป
ผูกได้ทุกบัญชีธนาคารออมทรัพย์