เพื่อให้ทรูมันนี่สามารถนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ท่าน ผ่านช่องการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้กับทรูมันนี่ ท่านยินยอมให้ทรูมันนี่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด อาทิเช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายของทรูมันนี่ เป็นต้น
ทั้งนี้ ท่านสามารถกำหนดความต้องการในการให้ความยินยอมได้ ผ่านเมนู Account > Privacy Preferences และสามารถปฏิเสธการให้ความยินยอมที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธดังกล่าวอาจทำให้ท่านพลาดโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน