ในการให้ความยินยอมนี้ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายและการโฆษณา รวมไปถึงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ผ่านช่องการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถกำหนดความต้องการในการให้ความยินยอมได้ตลอดเวลา ผ่านเมนู Account > Privacy Preferences และสามารถปฏิเสธการให้ความยินยอมที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธดังกล่าวอาจทำให้ท่านพลาดโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน