ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

รายการส่งเสริมการขาย
เพียงร่วมกรอกแบบสอบถามอย่างครบถ้วน คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วหนังเมเจอร์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

ระยะเวลา
ร่วมตอบคำถาม ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. ผู้ที่ได้รับจดหมายอีเล็คโทรนิกส์ (EDM) หรือ ได้รับข้อความแจ้งเตือน (Push Notification/Splash Page) แล้วร่วมตอบแบบสอบถามด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัครทรู มันนี่
2. กรอกแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และสมบูรณ์
3. ส่งแบบสอบถามกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด

รางวัล
บัตรชมภาพยนต์เมเจอร์ที่นั่งปกติ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (มูลค่า 180 บาท ต่อที่นั่ง)
ทางทรู มันนี่ จะโทรติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้กรอกไว้ในแบบสอบถามที่ครบถ้วน
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้อกดรับบัตรชมภาพยนต์ที่หน้าคูปอง บนแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท และนำบาร์โค้ดไปสแกนเพื่อใช้

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาแคมเปญ
2. จำกัดสิทธิ์ในการให้รางวัล 1 สิทธิ์/ 1 บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
3. บริษัทจะโทรติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านทางโทรศัพท์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ภายในเวลา 18.00 น.
4. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
5. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล เรียกของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายปฏิบัติผิดข้อกำหนดเละเงื่อนไขนี้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ บริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ผ่านทาง E-Mail หรือ ข้อความแจ้งเตือน (Push notification) จากบริษัทเท่านั้น
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240