บริจาคโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน
โครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน

ทรูมันนี่ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย ขอเชิญคุณร่วมสมทบทุนบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง (High-Flow Nasal Cannula Oxygen) เป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติ เพียง 1 บ. ก็บริจาคได้

“เพราะทุกการบริจาคของคุณ
หมายถึงลมหายใจของพวกเขา”

ร่วมบริจาคที่นี่
ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ และผู้ยากไร้
ที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19
จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
สนับสนุนการทำงานของ
บุคลากรทางการแพทย์
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กในห้อง ICU
จัดซื้อสิ่งของให้ผู้ยากไร้
ที่ได้รับผลกระทบ
จัดซื้อสิ่งของเครื่อง
ใช้ให้คนไร้บ้าน
ช่วยเหลือด้านการศึกษา
แก่เด็กยากไร้
ช่วยเหลือ/ ยับยั้ง
การแพร่ระบาดในกลุ่มเด็ก
จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ช่วยผู้ป่วย
โควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลชนบท
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
กับโครงการสู้ภัยโควิด-19
ร่วมบริจาคที่นี่