เงื่อนไขกิจกรรม

1.แจกฟรี! รหัสชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง จำนวน 50 รางวัล ยิ่งเปิดและคลิกมากยิ่งมีสิทธิ์
2.ลูกค้าต้องเปิดอ่านอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney ที่ท่านได้รับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 และ คลิกเพื่ออ่านเนื้อหาใดๆก็ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อฉบับ
3.ลูกค้าที่มีการเปิดอ่านอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney และ คลิกอ่านเนื้อหา จำนวนฉบับมากที่สุด 50 อันดับแรก จึงมีสิทธิ์รับรางวัลรหัสชมภาพยนตร์ Major  2 ที่นั่ง
4.ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
5.รางวัลรหัสชมภาพยนตร์ Major 2 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล
6.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้ที่ติดตามรับอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney เท่านั้น
7.ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561
8.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง อีเมล newsletter@connect.truemoney.com
9.บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี เป็นรหัสชมภาพยนตร์ Major  2 ที่นั่ง จำนวน 50 รางวัล ในวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.
10.รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นๆ ได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
11.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
12.การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
13.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truemoney.com หรือ โทร 1240