เงื่อนไขกิจกรรม

 1. แจกฟรี! รหัสชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง จำนวน 25 รางวัล ยิ่งเปิดและคลิกมากยิ่งมีสิทธิ์
 2. ลูกค้าต้องเปิดอ่านอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney ที่ท่านได้รับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 และ คลิกเพื่ออ่านเนื้อหาใดๆ ก็ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อฉบับ
 3. ลูกค้าที่มีการเปิดอ่านอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney และคลิกอ่านเนื้อหา จำนวนฉบับมากที่สุด 25 อันดับแรก จึงมีสิทธิ์รับรางวัลรหัสชมภาพยนตร์ Major 2 ที่นั่ง
 4. ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 5. รางวัลรหัสชมภาพยนตร์ Major 2 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 25 รางวัล
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้ที่ติดตามรับอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney เท่านั้น
 7. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 – 22 เมษายน 2561
 8. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง อีเมล newsletter@connect.truemoney.com
 9. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี เป็นรหัสชมภาพยนตร์ Major 2 ที่นั่ง จำนวน 25 รางวัล ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.
 10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นๆ ได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 13. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truemoney.com หรือ โทร 1240