เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

1. เลือกเมนู “WeCard”

2. กดสร้างบัตร
“Virtual WeCard”

3. กรอกชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”

4. พร้อมใช้งานบัตร
TrueMoney WeCard

เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

1. เลือกเมนู “WeCard”
2. กดสร้างบัตร
“Virtual WeCard”
3. กรอกชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”
4. พร้อมใช้งานบัตร
TrueMoney WeCard

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

วิธีจ่ายโฆษณา Facebook แบบง่าย ๆ

1. กด “Business Manager”

2. กด “Billing & Payment Methods”

3. กด “Add Payment Methods”

4. ใส่ข้อมูลบัตร WeCard เลขบัตร,
วันที่หมดอายุ, รหัส CVC

5. การชำระสำเร็จ

วิธีจ่ายโฆษณา Facebook แบบง่ายๆ

1. กด “Business Manager”

2. กด “Billing & Payment Methods”

3. กด “Add Payment Methods”

4. ใส่ข้อมูลบัตร WeCard เลขบัตร,
วันที่หมดอายุ, รหัส CVC

5. การชำระสำเร็จ