พบโปรโมชั่นใหม่ทุกๆ วันศุกร์
กับแคมเปญ WHAT FRIDAY?

ศุกร์นี้กินอะไรดีน๊าาา?

1 MAR

Mochi Ring
1 บาท

8 MAR

MC Float
8 บาท

15 MAR

Waffle To Go
15 บาท

22 MAR

D’Oro Coffee
22 บาท

29 MAR

Dakasi Pearl Milk
Tea 29 บาท

5 APR

Chocolate Sundae
5 บาท

ลุ้นของรางวัลใหญ่ ต่อที่ 2

ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำการซื้อสินค้าในโปรโมชั่นในแคมเปญ What Friday? หลังจากโพสต์โปรโมชั่น

ของรางวัลที่ 1 :
Gift Voucher โรงแรม Holiday Inn HuaHin รางวัลท่านละ 1 ใบ จำนวน 2 รางวัล มูลค่ากว่า 9,600 บาท
ของรางวัลที่ 2 :
Gift Voucher Starbucks รางวัลท่านละ 1 ใบ จำนวน 40 รางวัล มูลค่ากว่า 4,000 บาท

ประกาศผลรางวัลต่อที่ 2 หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ “What Friday? วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562