ธนาคารกสิกรไทย

ขั้นตอนการเติมเงินเข้ากระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่านแอพ K-Mobile
1. Log-in เข้าแอปพลิเคชั่น K-Mobile ผ่านมือถือ
2. เลือก เติมเงิน
3. เลือก รายการใหม่ > เติมเงินอื่น > TrueMoney Wallet
4. ระบุ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับ Wallet ในช่องเลขที่อ้างอิง และ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
5. ยืนยันการทำรายการกด เติมเงิน
6. ตรวจสอบรายการแล้วกด ยืนยัน
7. เสร็จสิ้นการทำรายการ

หมายเหตุ : ไม่สามารถทำการเติมเงินได้เวลา 22.00-01.00 น. ของทุกวัน

  ธนาคารไทยพาณิชย์

ขั้นตอนการเติมเงินเข้ากระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่านแอพ SCB Easy
1. Log-in เข้าแอพพลิเคชั่น SCB Easy ผ่านมือถือ
2. เลือก “ธุรกรรมของฉัน” แล้วเลือก “เติมเงิน
3. ใส่ รหัส PIN ของ SCB Easy
4. เลือก “บัญชีทรูมันนี่
5. ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้กับ Wallet และ ใส่จำนวนเงิน แล้ว กด “ตรวจสอบข้อมูล
6. ตรวจสอบรายการแล้วกด “ยืนยัน
7. เสร็จสิ้นการทำรายการ

หมายเหตุ : เติมเงินได้สูงสุด วันละ 5,000 บาท ต่อบัญชีธนาคาร

  7-Eleven

1. แจ้งแคชเชียร์ว่าต้องการ
เติมเงินออนไลน์-ทรูมันนี่ อีวอลเล็ท” หากแคชเชียร์หาเมนูไม่พบ ให้แจ้งว่า
“กดไปที่ เติมเงินออนไลน์ 355 แล้วกดทรูมันนี่ อีวอลเล็ท 802”
2. แจ้งราคาที่ต้องการเติม 50, 100, 150, 300, 500, 1000 หรือ 2000 บาท
3. ที่หน้าจอแป้นพิมพ์ ตรวจสอบว่ารายการที่แสดง มีคำว่า “ทรู e-wallet
4. ระบุ เบอร์มือถือ ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี Wallet
5. ชำระเงิน และรับใบยืนยันการทำรายการ

หมายเหตุ : เติมเงินครั้งละ 50 – 2000 บาท

ฟรีค่าธรรมเนียม

  ตู้บุญเติม

ขั้นตอนการเติมเงินเข้ากระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ตู้บุญเติม
1. เลือกเมนู “เติม Wallet และซื้อรหัสบัตร” แล้วกด “ยืนยัน”
2. เลือกเมนู “เติม Wallet
3. เลือกเมนู “True Wallet
4. กด หมายเลขโทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี Wallet แล้วกด “ยืนยัน
5. เลือกจำนวนเงิน 20, 45, 90 หรือ 180 บาท
6. ตรวจสอบข้อมูลของท่านและกด “ยืนยัน
7. ใส่เงิน ที่ช่องรับเงินของตู้
8. จบขั้นตอนการทำงาน

หมายเหตุ : เติมเงินครั้งละ 20, 45, 90, 180 บาท

ค่าธรรมเนียม 2, 5, 10, 20 บาท

  ตู้เติมสบายพลัส

ขั้นตอนการเติมเงินเข้ากระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ตู้เติมสบายพลัส
1. เลือก ทรูมันนี่/ วอลเล็ท/ เติมเกมส์
2. เลือก เติมเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท
3. ระบุ จำนวนเงิน ที่ต้องการเติมเงิน
4. ระบุ หมายเลขโทรศัทพ์มือถือ ที่ลงทะเบียนไว้กับ บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท
5. ใส่เงิน ที่ช่องรับเงินของตู้
6. เสร็จสิ้นการทำรายการ

หมายเหตุ : เติมเงินครั้งละ 20, 45, 90, 180, 500, 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม 2, 5, 10, 20, 50, 100 บาท

วิธีเติมเงิน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ในแต่ละช่องทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช
เปลี่ยนทรูพอยท์เป็นเงินง่ายๆ

แลกเลย
แลกเลย
แลกเลย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ทรูพอยท์