เติมเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท
ผ่านการเชื่อมบัญชี หรือ iBanking

วิธีการรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ
จาก Allianz

1. เติมเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท<br>ผ่านการเชื่อมบัญชีธนาคาร หรือ iBanking
2. หลังเติมเงินเรียบร้อย จะได้รับ ข้อความ SMS จาก TrueMoney พร้อมลิงค์ลงทะเบียน
3. กดเปิดลิงก์ที่ได้รับจากข้อความ SMS แล้ว<br>กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเพื่อลง ทะเบียนรับสิทธิ์
4. รอรับข้อความยืนยันการรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุจาก Allianz Ayudhya<br>ภายในวันที่ 6 เม.ย. 62

การคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
1. การเสียชีวิต การสญูเสียอวัยวะ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมการถูก
ฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อบ.1)
100,000 บาท
2. การเสียชีวิต การสญูเสียอวัยวะ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย
ร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง5,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ทสามารถลงทะเบียน และรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. ถึง 4 เม.ย. 62 เท่านั้น
2. รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
4. เริ่มต้นคุ้มครองระหว่างวันที่ 6 เม.ย. 62 เวลา 16.30 น. ถึง 6 พ.ค. 62 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
5. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS เท่านั้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองนี้เฉพาะลูกค้าปัจจุบันของทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
8. หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น
9. สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด หากได้รับสิทธิท่านจะได้รับ SMS ยืนยันภายในวันที่ 6 เม.ย. 62
10. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
11. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
12. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มครองหรือต้องการเรียกร้องค่าสินไหม กรุณาติดต่อ 02-638-9333