วิธีการรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ
จาก Allianz

1. กดเปิดลิงก์ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย<br>เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์
2. ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย
3. หากสิทธิ์ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับข้อความยืนยันสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุจาก Allianz<br>ภายในวันที่ 6 เม.ย. 62

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
การรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุจาก Allianz

รายการส่งเสริมการขาย
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี “ประกันอุบัติเหตุจาก Allianz” คุ้มครองชีวิตสูงสุด 100,000 บาท
คุ้มครองระหว่างวันที่ 6 เม.ย.62 เวลา 16.30 น. – 6 พ.ค. 62 เวลา 16.30 น.

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ประกัน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2562 – 4 เมษายน 2562

เงื่อนไขและวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
2. ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนสำเร็จ และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจากบริษัทรับประกัน ภายในวันที่ 6 เมษายน 2562
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. จำกัดสิทธิ์มีจำนวน 100,000 สิทธิ์ และการได้สิทธิ์ประกันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทประกัน
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม โทร 1240

รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข
เงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามที่บริษัทรับประกันโดยบริษัทอลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)กำหนด ดังนี้

ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
1. การเสียชีวิต การสญูเสียอวัยวะ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อบ.1)100,000 บาท
2. การเสียชีวิต การสญูเสียอวัยวะ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง5,000 บาท

คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก
1. คุ้มครองระหว่างวันที่ 6 เม.ย.62 เวลา 16.30 น. – 6 พ.ค. 62 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
2. อายุรับประกันภัย ระหว่าง 18 – 65 ปี
3. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
4. รับประกันโดยบริษัทอลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้โดยการยืนยัน ความคุ้มครองผ่าน SMS เท่านั้น
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองนี้เฉพาะลูกค้าปัจจุบันของ Truemoney ที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข ที่กำหนดเท่านั้น
7. สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า Truemoney 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์
8. หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับ Truemoney เท่านั้น
9. สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด หากได้รับสิทธิท่านจะได้รับ SMS ยืนยันภายในวันที่ 6 เม.ย. 62
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
11. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มครองหรือต้องการเรียกร้องค่าสินไหม ติดต่อ 02-638-9333

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ทสามารถลงทะเบียน และรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. ถึง 4 เม.ย. 62 เท่านั้น
2. คุ้มครองระหว่างวันที่ 6 เม.ย.62 เวลา 16.30 น. – 6 พ.ค. 62 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
3. อายุรับประกันภัย ระหว่าง 18 – 65 ปี
4. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
5. รับประกันโดยบริษัทอลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้โดยการยืนยัน ความคุ้มครองผ่าน SMS เท่านั้น
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองนี้เฉพาะลูกค้าปัจจุบันของ Truemoney ที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข
ที่กำหนดเท่านั้น
8. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
9. หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับ Truemoney เท่านั้น
10. สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด หากได้รับสิทธิท่านจะได้รับ SMS ยืนยันภายในวันที่ 6 เม.ย. 62
11. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มครองหรือต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ 02-638-9333
12. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

กดรับสิทธิ์ประกัน