ขอบคุณที่ให้ความสนใจ
ขณะนี้สิทธิ์เต็มแล้ว

จ่ายบิลปั๊บ รับเงินคืน 10%
สูงสุด 30 บาททันที!!

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าชำระบิลทรูขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท
รับเงินคืน 10% สูงสุด 30 บาททันที!!

ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2563

*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS จากทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น*
*จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 ท่านแรกเท่านั้น*

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
จ่ายบิลปั๊บ รับเงินคืน 10% สูงสุด 30 บาททันที!!

รายการส่งเสริมการขาย:
1. รับเงินคืนจำนวน 10% สูงสุด 30 บาท เมื่อชำระบิลทรูขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป ที่ช่องทางแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True i-service / True ID ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น รับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
2. จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 ท่านแรกเท่านั้น

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2563

รางวัลและเงื่อนไขการให้รางวัล
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลปั๊บ รับเงินคืน 10% สูงสุด 30 บาททันที!!” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลปั๊บ รับเงินคืน 10% สูงสุด 30 บาททันที!!” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบรายเดือน ที่สมัครบริการและชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับเงินคืน ดังนี้

1. รับเงินคืนจำนวน 10% สูงสุด 30 บาท เมื่อชำระบิลทรูขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไปเป็น รับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
2. จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 ท่านแรกเท่านั้น

5. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการ กระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้

7. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

คลิกจ่ายบิล