ประกาศผลรางวัลผู้โชคดี แคมเปญ ช๊อปปั้บ รับโชค ของ Index Living Mall
1. คุณบรรเจิด แก้วเกตุ
Index Living Mall สาขาบางกรวย-ไทรน้อย

2. คุณกานดา ชลวิสัยขจร
Index Living Mall สาขาชัยพฤกษ์

เงื่อนไขการรับรางวัล
• ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลกลับไป ทางเบอร์ติดต่อที่ได้ทำการระบุไว้กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อนัดหมายวันเข้ามารับรางวัล
• สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์นั้นให้ท่านอื่นต่อไป
• โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของราคาประกาศของรางวัล (เป็นจำนวนเงิน 1,400 บาท ต่อ 1 เครื่อง) โดยทำการโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด เลขที่บัญชี 106 -218930-9 สาขาถนนรัชดาภิเษก 3 (ทรูทาวเวอร์) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไปรับรางวัลที่ Index Living Mall สาขาที่ไปใช้บริการเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อน
• เอกสารที่จะต้องเตรียมในวันมารับรางวัลได้แก่
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาการโอนเงินชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
3. ใบสำคัญรับเงิน (มาเขียน ณ วันที่มารับของรางวัล)
• หากไม่มารับรางวัลตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้ ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
• ของรางวัลไม่สามารถนำมาแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดรวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
• บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
• รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1240

ดูร้านค้าทั้งหมด

สำหรับลูกค้า TrueMove H
รับฟรีทรูพอยท์ง่ายๆ

แลกคะแนน true point

เติมเงินเข้า TrueMoney Wallet
ได้หลากหลายช่องทาง

ฟรี ค่าธรรมเนียม

ดูเพิ่มเติม

เติมเงินเข้า TrueMoney Wallet
ได้หลากหลายช่องทาง

ฟรี ค่าธรรมเนียม

ดูเพิ่มเติม