รับสิทธิ์คุ้มครองสุดคุ้ม
2 ขั้นตอนง่ายๆ

1. การรับสิทธิ์ คุ้มครองหน้าจอแตก

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามขั้นตอน

หลังจากซื้อสมาร์ทโฟนภายใน 3 วัน

1. เข้าเมนูหลักกด สแกน
2. สแกน QR code เพื่อรับสิทธิ์
3. โอนเงินจำนวน 1 บ. แล้วกด โอนเงิน<br>(โดยระบบจะทำการคืนเงินให้ทันทีเมื่อทำรายการสำเร็จ)
4. เลือกช่องทางชำระเงิน ทรูมันนี่ วอลเล็ท<br>กด ยืนยันการโอนเงิน
5. ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำเร็จ

2. การรักษาสิทธิ์ คุ้มครองหน้าจอแตก

จ่ายบิลทรูมูฟ เอช
ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

1 ครั้ง/เดือน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1. ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท<br>เลือกกด จ่ายบิล ทรูมูฟ เอช
2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ ทรูมูฟ เอช<br>กด NEXT
3. สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินด้วยบัญชีธนาคาร, บัญชีบัตรเครดิต/เดบิต หรือทรูมันนี่ วอลเล็ท
4. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS<br>และกดเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน
5. แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จและสามารถบันทึกเป็น รายการโปรด เพื่อสะดวกในการจ่ายบิลเดือนถัดไป

เงื่อนไขการรักษาสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตก สูงสุด 6 เดือน

(จำแนกตามวันที่ซื้อสมาร์ทโฟน)

ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 15 ก.พ. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 ม.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. – 15 มี.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 15 เม.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 15 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย. 62)
ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 28 ก.พ. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 ม.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 62)
ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 15 มี.ค. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 15 เม.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.- 15 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 15 ก.ค. 62)
ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 31 มี.ค. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 62)
ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 15 เม.ย. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 15 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 15 ก.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. – 15 ส.ค. 62)
ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 30 เม.ย. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค – 31 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย – 30 มิ.ย 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค – 31 ก.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค – 31 ส.ค. 62)

ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองหน้าจอมือถือ คือความคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือ เครื่องตกหล่นจนเกิดการแตกร้าว

โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนทุกรุ่น (ไม่รวมแท็บเล็ตและipad)

ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองหน้าจอมือถือนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน (postpaid) ที่ต้องการซื้อเครื่อง Smart Phone ใหม่ (ยกเว้น iPad และ Tablet) ระหว่าง วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 จาก True Shop พร้อมใช้งานแพ็คเกจรายเดือนของทรูมูฟ เอช

ระยะเวลาคุ้มครองนานสูงสุด 6 เดือน นับจากวันแรกที่มีการซื้อเครื่องจาก ทรูช็อป

ลูกค้าจะได้รับสิทธ์ความคุ้มครองใน 2 เดือนแรก หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นในเดือนถัดไป ลูกค้าต้องทำการจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเวลาที่กำหนด ติดต่อกันนาน 4 เดือน เพื่อรับสิทธ์คุ้มครองสูงสุด 6 เดือน

1. เบอร์ที่ใช้ลงทะเบียนประกันหน้าจอผ่าน True Money Wallet จะต้องเป็นเบอร์ที่ลูกค้าซื้อเครื่อง Smart Phone (ยกเว้น iPad และ Tablet) พร้อมแพ็กเกจแบบรายเดือน ในกรณีที่ทำรายการจากเบอร์อื่นลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ประกันหน้าจอ

2. เบอร์ที่ลูกค้าซื้อเครื่อง Smart Phone (ยกเว้น iPad และ Tablet) พร้อมแพ็กเกจแบบรายเดือนนั้นได้ลงทะเบียนเปิดใช้งาน TrueMoney Wallet แล้วหรือไม่ ในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน TrueMoney Wallet แนะนำให้ลูกค้าสมัครใช้บริการก่อน โดยการ download TrueMoney Wallet Application บนมือถือ และลงทะเบียนใช้งาน

3. กรณีเบอร์ที่ลูกค้าซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจแบบรายเดือนนั้นเปิดใช้บริการ TrueMoney Wallet อยู่แล้ว สามารถดำเนินการได้โดยการเข้าใช้งาน TrueMoney Wallet และเลือกสแกน QR code หรือ กดโอนเงิน 1 บาทไปที่ เบอร์ 095-294-6081 ชื่อบัญชี “ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันหน้าจอมือถือแตก” พร้อมรับเงินคืนทันที 1 บาท เพื่อทำการลงทะเบียนรับสิทธ์ (กรณีโอนเงินมากกว่า 1 บาท ลูกค้าจะได้ Cash Back คืนตามจำนวนเงินที่โอน)

4. หลังจากทำรายการในข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ SMS “คุณได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันหน้าจอมือถือจาก TrueMoney Wallet หากคุณดำเนินการตามเงื่อนไขแคมเปญ จะได้รับอีเมล์ยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครองจาก Asia Insurance ภายใน 4 วัน” ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับ SMS ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนได้ที่ link “https://ai1.asiainsurance.co.th/ClaimMobileAll/enqtruemoney.aspx” หรือโทรสอบถามได้ที่ 1240 กด 1

5. หลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทาง True Money จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้า และกรณีที่ข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้าตรงตามเงื่อนไขแคมเปญ ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครองจาก Asia Insurance ผ่าน อีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้กับ TrueMoney Wallet โดยมีการแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้
– ใบแจ้งเคลม
– รายละเอียดขั้นตอนการเคลม

หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันจาก Asia Insurance แนะนำให้ลูกค้าติดต่อ Asia Insurance ได้ที่เบอร์ 0-2-869-3399 ต่อ #5508 (ต้องกดเครื่องหมาย “#” ตามด้วย 5508) ในวันจันทร์ ถึงศุกร์ 8:30-17:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อทำการตรวจสอบ หรือขอแจ้งเปลี่ยนอีเมล์

ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองหน้าจอมือถือแตก ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ซื้อมือถือ

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลจาก Asia Insurance ได้ที่เบอร์ 0-2-869-3399 ต่อ #5508 (ต้องกดเครื่องหมาย “#” ตามด้วย 5508)
ในวันจันทร์ ถึงศุกร์ 8:30-17:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

1. ลูกค้าโทรสอบถามรายละเอียดการเคลมเบื้องต้นกับ Asia Insurance ได้ที่เบอร์ 0-2869-3399 ต่อ #5508 (ต้องกดเครื่องหมาย “#” ตามด้วย 5508) ในวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30-17:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. ลูกค้าแจ้งเลข IMEI ของเครื่อง เพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย (กด *#06# เพื่อแสดงเลข IMEI)

3. ฝ่ายสินไหมของ Asia Insurance สอบถามรายละเอียดพร้อมแจ้งสิทธ์ความคุ้มครองตามอายุกรมธรรม์ และแนะนำลูกค้าดังนี้ คืนตามจำนวนเงินที่โอน)

3.1 รายละเอียดความคุ้มครอง : ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกทำให้จอด้านหน้าของโทรศัพท์แตกร้าว
3.2 แจ้งรายการเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นำส่งเอกสาร (soft file) ทางอีเมล์เพื่อขออนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ก่อนส่งเอกสารตัวจริงให้ Asia Insurance ดังนี้

3.2.1 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Form) ดาวน์โหลดที่นี่
3.2.2 ภาพถ่ายหน้าจอเครื่องที่แตก ถ่ายโดยเปิดแสดง IMEI ค้างไว้ (กด *#06#)
3.2.3 สำเนาบัตรประชาชน
3.2.4 สำเนาหน้าเล่มบัญชี

3.3 ฝ่ายสินไหมของ Asia Insurance พิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และนำส่ง “หนังสือตกลงรับเงินชดใช้ค่าสินไหม ทดแทน” เพื่อให้ผู้เรียกร้องสินไหมทดแทนลงนาม และส่งกลับมาที่ Asia Insurance

ภายหลัง Asia Insurance ได้รับเอกสารครบถ้วน Asia Insurance จะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เรียกร้องสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน

วงเงินคุ้มครองขึ้นอยู่กับราคากลางในการซ่อมจากทาง บมจ. เอเชีย ประกันภัย ซึ่งขึ้นอยู่กับมือถือแต่ละรุ่น โดยวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 6,500 บาท

[ตารางความคุ้มครองมือถือแต่ละรุ่น]