รับสิทธิ์คุ้มครองสุดคุ้ม
2 ขั้นตอนง่ายๆ

1. การรับสิทธิ์ คุ้มครองหน้าจอแตก

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามขั้นตอน

หลังจากซื้อสมาร์ทโฟนภายใน 3 วัน

1. เข้าเมนูหลักกด สแกน
2. สแกน QR code เพื่อรับสิทธิ์
3. โอนเงินจำนวน 1 บ. แล้วกด โอนเงิน<br>(โดยระบบจะทำการคืนเงินให้ทันทีเมื่อทำรายการสำเร็จ)
4. เลือกช่องทางชำระเงิน ทรูมันนี่ วอลเล็ท<br>กด ยืนยันการโอนเงิน
5. ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำเร็จ

2. การรักษาสิทธิ์ คุ้มครองหน้าจอแตก

จ่ายบิลทรูมูฟ เอช
ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

1 ครั้ง/เดือน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1. ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท<br>เลือกกด จ่ายบิล ทรูมูฟ เอช
2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ ทรูมูฟ เอช<br>กด NEXT
3. สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินด้วยบัญชีธนาคาร, บัญชีบัตรเครดิต/เดบิต หรือทรูมันนี่ วอลเล็ท
4. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS<br>และกดเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน
5. แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จและสามารถบันทึกเป็น รายการโปรด เพื่อสะดวกในการจ่ายบิลเดือนถัดไป

เงื่อนไขการรักษาสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตก สูงสุด 6 เดือน

(จำแนกตามวันที่ซื้อสมาร์ทโฟน)

ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 15 ก.พ. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 ม.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. – 15 มี.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 15 เม.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 15 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย. 62)
ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 28 ก.พ. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 ม.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 62)
ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 15 มี.ค. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 15 เม.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.- 15 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 15 ก.ค. 62)
ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 31 มี.ค. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 62)
ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 15 เม.ย. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 15 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 15 ก.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. – 15 ส.ค. 62)
ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองหน้าจอแตกนาน 2 เดือน
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อถึง 30 เม.ย. 62
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 3
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค – 31 พ.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 4
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย – 30 มิ.ย 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 5
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค – 31 ก.ค. 62)
รับสิทธิ์คุ้มครองเดือนที่ 6
เมื่อจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จ่ายบิลระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 62 (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค – 31 ส.ค. 62)

ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองหน้าจอมือถือ คือความคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือ เครื่องตกหล่นจนเกิดการแตกร้าว

โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนทุกรุ่น (ไม่รวมแท็บเล็ตและipad)
ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองหน้าจอมือถือนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน (postpaid) ที่ซื้อเครื่องใหม่จาก ทรูช็อป พร้อมแพ็กเกจรายเดือน ระหว่าง วันที่ 3 ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62 เท่านั้น
ระยะเวลาคุ้มครองนานสูงสุด 6 เดือน นับจากวันแรกที่มีการซื้อเครื่องจาก ทรูช็อป

ลูกค้าจะได้รับสิทธ์ความคุ้มครองใน 2 เดือนแรก หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นในเดือนถัดไป ลูกค้าต้องทำการจ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเวลาที่กำหนด ติดต่อกันนาน 4 เดือน เพื่อรับสิทธ์คุ้มครองสูงสุด 6 เดือน

1. สแกน QR code หรือ เลือกโอนเงิน 1 บาท ที่เบอร์ 095-294-6081 ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ชื่อบัญชี “ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันหน้าจอมือถือแตก” เพื่อรับสิทธ์ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองหน้าจอมือถือแตก โดยระบบจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าทันทีหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ลูกค้าจะได้รับ SMS ตอบกลับหลังจากได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว “คุณได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ประกันหน้าจอมือถือเรียบร้อยแล้ว และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครองจาก บมจ. เอเชีย ประกันภัย 1950 ภายใน 4 วัน”

3. หลังจากระบบได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บมจ. เอเชีย ประกันภัย 1950 จะทำการจัดส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครอง ผ่านอีเมลให้กับลูกค้า ดังนี้
– กรมธรรม์การคุ้มครอง
– ใบแจ้งเคลม
– รายละเอียดขั้นตอนการเคลม

*หากลูกค้าไม่ได้รับอีเมล์ บมจ. เอเชีย ประกันภัย 1950 ได้ที่ โทร. 02-869-3399 ต่อ 5508 ในวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8:30-17:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองหน้าจอมือถือแตก ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ซื้อมือถือ

ลูกค้าสามารถสอบถามกับ บมจ. เอเชีย ประกันภัย 1950  ได้ที่ โทร. 02-869-3399 ต่อ 5508 ในวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8:30-17:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ บมจ. เอเชีย ประกันภัย 1950 พร้อมบอกหมายเลข IMEI กับเจ้าหน้าที่ (สามารถตรวจสอบเลข IMEI ของเครื่อง โดยกด *#06#เครื่องหมายโทรออก) จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งสิทธ์ความคุ้มครองให้แก่ลูกค้า
2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายการเอกสารที่ลูกค้าต้องนำส่งเพื่อใช้ประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยให้ลูกค้าทำการนำส่งเอกสารให้ทางอีเมล์ ก่อนนำส่งเอกสารตัวจริงให้บริษัทฯ ดังนี้

1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Form)
2. ภาพถ่ายหน้าจอเครื่องที่แตก ถ่ายโดยเปิดแสดง IMEI ค้างไว้ (กด *#06#)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาหน้าเล่มบัญชี

3. เจ้าหน้าที่จะทำการยื่นเรื่องสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุความคุ้มครองให้กับลูกค้าเพื่อทำการพิจารณาอนุมัติค่าสินไหมทดแทน โดยเจ้าหน้าที่จะนำส่ง “หนังสือตกลงรับเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” ให้กับลูกค้าฉบับหนึ่ง เพื่อทำการลงนาม และส่งกลับมาที่ บมจ. เอเชีย ประกันภัย 1950 และเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้าภายใน 15 วัน

วงเงินคุ้มครองขึ้นอยู่กับราคากลางในการซ่อมจากทาง บมจ. เอเชีย ประกันภัย ซึ่งขึ้นอยู่กับมือถือแต่ละรุ่น โดยวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 6,500 บาท

[ตารางความคุ้มครองมือถือแต่ละรุ่น]