สะดวก มั่นใจ คุ้มกว่าใคร
จ่ายผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ตารางเบี้ยประกันภัย
ประเภทประกันทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัยรวมเงินคืน 15%
ชั้น 2+*100,0006,9001,035
ชั้น 2+*200,0007,7001,155
ชั้น 2+*300,0008,5001,275
ชั้น 2+**400,00011,9001,785
ชั้น 2+**500,00012,9001,935
ชั้น 2+**600,00013,9002,085
ชั้น 2+**700,00014,9002,235
ชั้น 2+**800,00015,9002,385
ชั้น 2+**900,00016,9002,535
ชั้น 2+**1,000,00017,9002,685
ชั้น 3รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง2,300345
ชั้น 3รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 12 ที่นั่ง3,200480
ชั้น 3รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 3 ตัน3,200480
ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนตามทุนประกันภัย
กับยานพาหนะทางบกสูงสุดถึง 300,000
ภัยธรรมชาติ100,000 /ครั้ง
(น้ำท่วม, แผ่นดินไหว,ลูกเห็บ และลมพายุ)และตลอดอายุกรมธรรม์
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการสูญหาย/ตามทุนประกันภัย
ไฟไหม้สูงสุดถึง 300,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย500,000 /คน
10,000,000 /ครั้ง
– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 /ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร50,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร50,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่250,000 /ครั้ง

เงื่อนไขความคุ้มครอง
ในหมวดความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล
สำหรับรถยนต์ (รหัส 110) คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 6 คน
สำหรับรถกระบะ (รหัส 320) คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 2 คน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110) กรณี 120 ให้ระบุชื่อกรรมการเพื่อใช้รหัส 110
1.2 รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
2. ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3. อายุรถ 2 -15 ปี (มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท โดยอ้างอิงตามราคารถยนต์ในประเทศไทย)
4. รับประกันภัยเฉพาะกลุ่ม 3 ,4 และ 5
5. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
6. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์เท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
7. ไม่รับโอนส่วนลดประวัติดีปีต่ออายุ

หมายเหตุ :
1. เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษีแล้ว
2. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. (Auto assist)
3. ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
4. ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ อันเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่เกิดขึ้น ต้องเป็นความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีให้บริษัททราบได้
5. ยานพาหนะทางบกหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่นน้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
6. ไม่คุ้มครองภัยก่อการร้าย

ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนตามทุนประกันภัย
กับยานพาหนะทางบกสูงสุดถึง 1,000,000
ภัยธรรมชาติ100,000 /ครั้ง
(น้ำท่วม, แผ่นดินไหว,ลูกเห็บ และลมพายุ)และตลอดอายุกรมธรรม์
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการสูญหาย/ตามทุนประกันภัย
ไฟไหม้สูงสุดถึง 1,000,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย2,000,000 /คน
10,000,000 /ครั้ง
– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 /ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร200,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร200,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่250,000 /ครั้ง
ภัยก่อการร้ายตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 1,000,000

เงื่อนไขความคุ้มครอง
ในหมวดความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล
สำหรับรถยนต์ (รหัส 110) คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 6 คน
สำหรับรถกระบะ (รหัส 320) คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 2 คน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110)
1.2 รถกระบะบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
2.ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3. สำหรับอายุรถยนต์ที่รับประกันภัย 2 – 7 ปี
4.รับประกันภัยเฉพาะกลุ่ม 3, 4, 5 เท่านั้น ยกเว้น ยี่ห้อ HONDA ทุกรุ่น
5.ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
6.คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์เท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม

หมายเหตุ :
1. เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษีแล้ว
2. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. (Auto assist)
3. ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
4. ยานพาหนะทางบกหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่นน้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
5. ทุนประกันภัยต้องไม่เกิน 80% ของราคารถ ณ วันที่ทำประกันภัย

ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย500,000 /คน
10,000,000 /ครั้ง
– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 /ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร50,000 /คน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร50,000 /คน
ประกันตัวผู้ขับขี่250,000 /ครั้ง
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว,ลูกเห็บ และลมพายุ)ไม่คุ้มครอง
การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ไม่คุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครอง
ในหมวดความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล
– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์ คุ้มครองผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร 7 คน
– รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล คุ้มครองผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร 12 คน
– รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ คุ้มครองผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร 3 คน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
1.2 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 12 ที่นั่ง
1.3 รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 3 ตัน
2. ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย 2-15 ปี
4. รับประกันภัยเฉพาะรถกลุ่ม 2, 3 ,4 และ 5
5. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย

คุ้มครองทุกแบรนด์ชั้นนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข