ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ทรูมันนี่ วอลเล็ทเป็นเพียงช่องทางชำระเงิน และทำหน้าที่เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทประกันภัย การเสนอขายประกันภัยออนไลน์และการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ดำเนินการโดย บมจ. ทิพยประกันภัย และ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950