จ่ายเบี้ยครั้งเดียว
คุ้มครองยาว 11 ปี
รับผลประโยชน์รวม
สูงสุด 112% (1)
ลดหย่อนภาษี
สูงสุด 100,000 บาท
เศรษฐกิจไม่แน่นอน ต้องวางแผนการเงินให้ดี
ให้ MTL 11/1 เป็นตัวช่วยในการออม
ซื้อออนไลน์ง่าย จ่ายเบี้ย ครั้งเดียว
รับผลประโยชน์แน่นอนสูงสุดถึง 112% (1)

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน
20 – 65 ปี

ชำระเบี้ยครั้งเดียว
คุ้มครอง 11 ปี

ผลประโยชน์
รวมสูงสุด 112% (1)
ของทุนประกันภัย

คุ้มครองชีวิต 110% (2)
ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์และความคุ้มครองโดยย่อ

กราฟผลประโยชน์
  • ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองถึง 11 ปี
ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผน 1 แผน 3 แผน 5 แผน 7 แผน 9
ทุนประกันภัย (บาท) 25,000 50,000 100,000 300,000 500,000
เบี้ยประกันภัย (บาท) 23,675 47,350 94,700 284,100 473,500
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ (1)
– สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10 รับเงินจ่ายคืน ปีละ 2% 500 1,000 2,000 6,000 10,000
– รับเงินครบสัญญา 102% 25,500 51,000 102,000 306,000 510,000
– รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา 28,000 56,000 112,000 336,000 560,000
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ระหว่างสัญญา (2)
– ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 11= 110% 27,500 55,000 110,000 330,000 550,000

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรโมชันพิเศษ
ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท

ใบสรุปสาระสำคัญ
.

คำถามที่พบบ่อย

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่อายุ 20 – 65 ปี ที่ต้องการเก็บออมเงินอย่างอิสระ ชำระเบี้ยเพียงปีเดียวสามารถคุ้มครองได้ถึง 11 ปี พร้อมรับผลประโยชน์แน่นอน 112% และใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขกำหนดของกรมสรรพากร
เลือกซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆ จาก 9 แผน ตั้งแต่ 25,000 – 500,000 บาท
ชำระครั้งเดียวผ่าน บัตรเครดิต และเงินสด
ซื้อออนไลน์