ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ได้รับรางวัลบัตรเติมน้ำมันบางจาก
มูลค่า 500บาท จำนวน 20 รางวัล

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

สำหรับผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป เพื่อสอบถามที่อยู่ในการจัดส่งบัตรน้ำมันไปหาท่าน

ลำดับรายชื่อเบอร์โทรศัพท์
1คุณ ชาคริต ช.064-048-xxxx
2คุณ พรพิมล ศ.096-991-xxxx
3คุณ จิระ ส.090-959-xxxx
4คุณ วิทวัต ศ.098-409-xxxx
5คุณ วานิตย์ ร.096-747-xxxx
6คุณ นรินทร์ อ.086-846-xxxx
7คุณ พละเดฑ น.089-714-xxxx
8คุณ นพรัตน์ ค.087-204-xxxx
9คุณ บงกช ว.080-465-xxxx
10คุณ วันวิภา จ.062-247-xxxx
11คุณ นรา ร.087-507-xxxx
12คุณ นราธิป ส.080-294-xxxx
13คุณ อธิวัฒน์ ส.082-719-xxxx
14คุณ วสันต์ ภ.083-748-xxxx
15คุณ วรรินธรณ์ ว.094-179-xxxx
16คุณ ชัญญาพัชญ์ น.097-169-xxxx
17คุณ ปิยะวรรณ์ ช.091-034-xxxx
18คุณ วลัยลักษณ์ ฉ.064-230-xxxx
19คุณ ดัชกรณ์ ส.084-179-xxxx
20คุณ ศิริลักษณ์ ว.085-830-xxxx