รายการส่งเสริมการขาย

ซื้ออาหารผ่านแอป หรือ เว็บ KFC Online

เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ รับส่วนลดและเงินคืนรวมสูงสุด 45 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ต่อที่ 1 : รับส่วนลดทันที 30 บาท เมื่อกรอกโค้ด “FREE30” เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอป หรือ เว็บ KFC Online และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป (ไม่จำกัดสิทธิ์)

ต่อที่ 2 : รับเงินคืนทันที 15 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอป หรือ เว็บ KFC Online และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ก่อนหักส่วนลดต่อที่ 1 จำนวนเงิน 30 บาท (จำกัดสิทธิ 1 สิทธิ์/ 1 บัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น
3. ลูกค้าจะได้รับส่วนลดทันที 30 บาท เมื่อกรอกโค้ด “FREE30”เมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทาง KFC Online ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท และจะได้รับเงินคืนทันที 15 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทาง KFC Online ตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไป ก่อนหักส่วนลดต่อที่ 1 จำนวนเงิน 30 บาท (จำกัดสิทธิ 1 สิทธิ์/ 1 บัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับเงินคืนทันทีหลังจากทำรายการซื้อสินค้าภายในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเสร็จสมบูรณ์
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้
ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริม
การขาย
8. เพิ่มเติม https://www.truemoney.com/kfc-delivery-retail/ หรือ โทร.1240

วิธีจ่ายเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

1. เลือก <b>เมนู</b> ที่ต้องการ
2. กด <b>ชำระเงิน</b>
3. เลือก <b>ชำระด้วยวิธีอื่น</b>
4. เลือก <b>ทรูมันนี่ วอลเล็ท</b>

สั่ง KFC ง่ายๆ พร้อมรับโปรโมชันพิเศษ

จาก ทรูมันนี่ วอลเล็ท

สั่งเลย

บริการอื่นๆ

Food Delivery

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

เติมเงิน MRT

บิลทั้งหมด