มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ
มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

(องค์กรสาธารณประโยชน์)

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนพระภิกษุ – สามเณร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้รับอุปการะสงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กกำพร้ายากไร้ให้ได้รับการศึกษาที่ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อการกุศลหลายโครงการ เช่น โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโครงการบรรพชาสามเณร “เพื่อสร้างศาสนทายาท” เป็นต้น นั่นนี้ทางมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญญา ได้รับความเมตตาจากพุทธศาสนิชนตลอดจนผู้ใจบุญ ช่วยเหลืออุปถัมภ์ โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ผ่านการบริจาค น้ำใจท่านจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้ดีขึ้น

ขั้นตอนบริจาคผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท
ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในหมวด “บริการยอดนิยม” เลือก “บริจาคให้มูลนิธิ”
เลือก “มูลนิธิพระครูบาน้อย”
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
เลือกช่องทางการชำระเงิน กดยืนยัน และใส่รหัส OTP (6 หลัก) ที่ได้รับทาง SMS
ทำรายการสำเร็จ

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ก่อตั้งขึ้นโดยมีพระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ หรือ ครูบาน้อย ตามชื่อเรียกขานของชาวบ้านท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยพระครูบาน้อยซึ่งดำรงในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน มีความตั้งใจให้มูลนิธิดังกล่าวช่วยส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา การกีฬาแก่นักเรียน เด็กกำพร้าที่ยากจน รวมทั้งสนับสนุนนสาธารณกุศล พร้อมทั้งดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ทัศนศึกษาทางธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ปัจจุบัน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ตั้งอยู่ในวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยขณะที่ก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าว ได้มีพุทธศาสนิกชนหลายท่านที่ร่วมทำบุญบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินถวายเป็นสถานที่ก่อตั้งเพื่ออุปการะเลี้ยงเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ ในวโรกาสมหามหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลสมัยที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษาในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยได้สร้างมหาทานบารมีร่วมกัน

จากความร่วมมือร่วมใจดังกล่าว ทำให้ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ มีเนื้อที่โดยประมาณ ๔ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารเลี้ยงเด็กกำพร้า และจัดซื้อจตุปัจจัยที่จำเป็นอีกเป็นจำนวนมาก ในการสร้างโอกาสแก่เด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ เพื่อให้ได้รับการศึกษาในระดับชั้นที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางมูลนิธิฯ ก็ได้ดำเนินการต่อยอดอีกหลากหลายโครงการ เช่น ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฯลฯ โดยปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

สำหรับ ครูบาน้อย หรือ พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ ประธานกรรมการ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ และเจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว มีชื่อครั้งยังเป็นฆราวาสว่า วรกร วัฒนเดชาวงษ์ ท่านเป็นภิกษุชาวไทยที่กำเนิดที่บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และออกบรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2544 ณ วัดร้องอ้อ (ดอนมูล) ในตำบลเดียวกัน

ต่อมาในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 ท่านจึงอุปสมบท ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ในปีพ.ศ. 2554 และเริ่มต้นมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ พร้อมต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในปีต่อมา ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ และเจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว โดยได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมของพระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

Tags : สภากาชาดไทยช่องทางบริจาคก้าวคนละก้าวชําระหนี้ กยศอีซี่พาส , จ่ายบิลด้วยบัตรเครดิต

คือการผูกบัญชีธนาคารของคุณเข้ากับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผูกเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อทำให้ขั้นตอนในการเติมเงินเข้าแอปของคุณเป็นไปได้ง่าย และสะดวกในการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าที่เคย

สะดวกในการเติมเงินเข้าแอปเพราะสามารถดึงเงินจากบัญชีธนาคารของคุณได้ทันที ทำให้ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปไม่มีสะดุด และยังสามารถเติมเงินเข้าแอปได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไร้กังวล

ทุกๆ การทำธุรกรรมผ่านแอปมีระบบความปลอดภัยระดับสูงมาตราฐานสากล ต้องมีการยืนยันรหัสผ่าน และการยืนยันด้วย OTP (รหัสใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปทาง SMS) เป็นความปลอดภัยเช่นเดียวกับบริการธนาคาร คุณจึงสามารถมั่นใจได้ในทุกการใช้จ่าย เงินในบัญชีไม่มีทางสูญหาย

ฟรีค่าธรรมเนียมในการผูกบัญชี และทุกการเติมเงินเข้าแอป
ผูกได้ทุกบัญชีธนาคารออมทรัพย์