ขั้นตอนลงทะเบียน
ยืนยันตัวตนที่ตู้ทรูมันนี่

1. ทำรายการที่ตู้ทรูมันนี่
กดปุ่ม “ยืนยันตัวตน
ทรูมันนี่ วอลเล็ท”
และทำตามวิธีบนหน้าจอ

2. เมื่อเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

• กดเมนู “ฉัน” และเลือก “ยืนยันตัวตน”
• กด “ยืนยันตัวตนที่ตู้ทรูมันนี่”
• กด “เริ่มยืนยันตัวตน”
• นำ QR Code ทำรายการต่อที่ตู้ทรูมันนี่

3. เสียบบัตรประชาชน
ที่เครื่องเสียบบัตร
ตู้ทรูมันนี่ เพื่อยืนยันตัวตน

4. นำ QR Code
(จากขั้นตอนที่ 2)
ไปสแกนที่กล้องของตู้ทรูมันนี่

5. รอรับใบเสร็จที่ตู้ทรูมันนนี่

6. ทำรายการต่อที่
แอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
กดปุ่ม “ได้รับใบเสร็จ” และทำการสแกน QR Code บนท้ายใบเสร็จ

7. ระบบจะทำการเปิดกล้องอัตโนมัติ และทำการสแกนใบหน้าของคุณ (โดยใช้กล้องหน้า)

8. คุณทำการยืนยันตัวตน
สำเร็จครบถ้วน

ตู้ทรูมันนี่มีที่ไหนบ้าง?

จุดให้บริการตู้ทรูมันนี่

ทำความรู้จักโครงการ
Regulatory Sandbox

เป็นโครงการที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งเสริมการพัฒนา FinTech โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการให้บริการทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้บริการที่ต่ำลง

ทั้งนี้กระบวนการนี้จะอยู่ภายในพื้นที่ของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จำกัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย