ตัวอย่างจำนวนเงินสูงสุด สำหรับการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่ (สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีขั้นสูง)

ประเภทร้านค้า ชำระผ่านยอดเงินในบัญชีทรูมันนี่/ต่อรายการ ชำระผ่านบัตรเครดิตที่ผูกกับ บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท/ต่อรายการ
ร้านขายสินค้า / บริการดิจิทัลและออนไลน์ 200,000 บาท
ร้านค้าทั่วไป, ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เกต, แมคโคร 500,000 บาท 500,000 บาท
ประกันทุกประเภท 500,000 บาท 500,000 บาท
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (กองทุนและบัญชีออมทรัพย์ KKP Start Saving) 500,000 บาท 500,000 บาท