จำนวนเงินสูงสุด สำหรับการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

ประเภทร้านค้า ชำระผ่านยอดเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท/ต่อรายการ ชำระผ่านบัตรเครดิตที่ผูกกับ บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท/ต่อรายการ
ร้านค้าทั่วไป 50,000 บาท 50,000 บาท
ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เกต, ร้านขายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์, ร้านค้าออนไลน์ 100,000 บาท 100,000 บาท
แมคโคร และ ประกันทุกประเภท 500,000 บาท 500,000 บาท
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (กองทุนและบัญชีออมทรัพย์ KKP Start Saving) 500,000 บาท 500,000 บาท