ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ

ที่ได้จากการรับชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท และการใช้สิทธิ์ที่แม็คโคร

ตรวจสอบสิทธิ์

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
ยิ่งรับ ยิ่งได้ลด ที่แม็คโคร

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. ร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทและมีสัญลักษณ์ True Point & Pay
2. รับชำระเงินค่าสินค้า/บริการผ่าน TrueMoney Wallet ด้วยวิธีการโอนเงิน หรือการสแกน QR True Point & Pay จำนวนเงินขั้นต่ำ 30 บาทต่อ 1 รายการ
3. ทุกๆ การรับชำระจำนวน 20 รายการจะได้รับ 1 รางวัล
4. จำนวนรางวัลจะแสดงบนหน้าเช็คสิทธิ์การรับรางวัล ในเดือนปฎิทินถัดไป สามารถเช็คสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ ได้ ที่นี่
5. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการชำระค่าสินค้าที่แม็คโครทุกสาขาหรือแม็คโครคลิก ด้วย TrueMoney Wallet มูลค่ารวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเงินคืน 50 บาท เข้า TrueMoney Wallet ทันที

ของรางวัล
1. ทุกๆ การรับชำระจำนวน 20 รายการ จะได้รับรางวัลจำนวน 1 รางวัลสิทธิ์ส่วนลด(เงินคืน) มูลค่า 50 บาท สำหรับการชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 การทำรายการ ด้วย TrueMoney Wallet ที่แม็คโครทุกสาขาหรือแม็คโครคลิกเท่านั้น
2. จำกัดจำนวนรางวัล 3 สิทธิ์ ต่อหมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 เดือนปฏิทิน และรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9 สิทธิ์ต่อหมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
3. สิทธิ์ส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนปฎิทินนั้นๆที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้รับสิทธิ์ ยกตัวอย่างเช่น รับชำระตามเงื่อนไขในเดือนตุลาคม รวมทั้งหมด 40 รายการ รางวัลสิทธิ์ส่วนลดที่ได้รับแสดงบนระบบเช็คสิทธิ์ในวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน จำนวน 2 สิทธิ์ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดที่ได้รับได้จนถึงสิ้นเดือนปฎิทิน คือวันที่ 30 พฤศจิกายนเท่านั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในเดือนปฎิทินอื่นได้
4. สามารถใช้รางวัลได้ 1 สิทธิ์ ต่อวันเท่านั้น และไม่สามารถรวมจำนวนรางวัลเพื่อใช้ครั้งเดียวได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตรวจสอบสิทธิ์