ซื้อเลย

วิธีเข้าร่วมแคมเปญ
• ซื้อแพ็กเกจเน็ตเสริมไม่อั้น ไม่ลดสปีด ที่ร่วมรายการ (ตามตารางด้านล่าง) ด้วยการชำระผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท
• ทั้งช่องทาง แอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท และ www.topping.truemoveh.com
• ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
• รับทันทีเน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 500MB อายุใช้งาน 1 วัน หรือ เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 750 MB อายุใช้งาน 48 ชม. (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

แพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการ

แพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการแถมฟรี
512Kbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม.เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
1Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม.เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
2Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม.เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
4Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม.เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
6Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม.เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
10Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 24 ชม.เน็ตเต็มสปีด 500MB ใช้งาน 1 วัน
1Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 48 ชม.เน็ตเต็มสปีด 750MB ใช้งาน 2 วัน
4Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 48 ชม.เน็ตเต็มสปีด 750MB ใช้งาน 2 วัน
6Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 48 ชม.เน็ตเต็มสปีด 750MB ใช้งาน 2 วัน
10Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้งาน 48 ชม.เน็ตเต็มสปีด 750MB ใช้งาน 2 วัน

เงื่อนไขแคมเปญ
• ผู้ทำรายการซื้อแพ็กเกจเน็ตเสริม จะเป็นผู้ได้รับแพ็กเกจสมนาคุณ (เบอร์ที่ใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ทำรายการ)
• สงวนสิทธิ์การไม่ให้รางวัล ในกรณีที่เบอร์ที่ทำรายการไม่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และไม่ได้ชำระค่าแพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการด้วยบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
• บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 3 วัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
• ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
• การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
• กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
• รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240