อินเทอร์เน็ต 3G/ 4Gระยะเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ตราคาแพ็กเกจ (ไม่รวม VAT)สมัคร
แพ็ก 1.5GB ที่ความเร็วสูงสุด24 ชม.39 บาทคลิก
อินเทอร์เน็ต 3G/ 4Gระยะเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ต
แพ็ก 1.5GB ที่ความเร็วสูงสุด24 ชม.
ราคาแพ็กเกจ (ไม่รวม VAT)สมัคร
39 บาทคลิก

*สิทธิพิเศษ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง 30 วัน เริ่มหลังเที่ยงคืน ของวันถัดจากวันที่สมัครแพ็ก

รายละเอียดความคุ้มครอง

*ภายใต้เงื่อนไขของบริษัททิพยประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนเงิน
และระยะเวลาเอาประกันภัย
การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))*

*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
100,000 บาท
การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))10,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง30 วัน
คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์อายุ 1 ปี – 99 ปี ณ วันที่สมัครแพ็กเกจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลกรมธรรม์เพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร 1736 (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

เงื่อนไขแคมเปญ
เงื่อนไขแพ็กเกจ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)