ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) กับผู้ใช้บริการเติมเงินบัตรโดยสารของระบบรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet (“ผู้ใช้บริการ”) สำหรับการเติมเงินบัตรโดยสารของระบบรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet (“บริการ”) ทั้งนี้ ในการใช้บริการ
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องผูกบัตรโดยสารของระบบรถไฟฟ้า MRT (“บัตร”) เข้ากับบัญชี TrueMoney Wallet เพื่อเป็นช่องทางการเติมเงินเข้าบัตรผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 2. จำกัดจำนวนการผูกบัตรสูงสุด 10 (สิบ) ใบ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน เช่น หมายเลขบัตรประชาชน 1234567890123 สามารถผูกบัตรได้ ตั้งแต่ใบที่ 1 จนถึงใบที่ 10 หากมีการผูกบัตรใบที่ 11 ระบบจะไม่สามารถดำเนินการได้
 3. บัตรแต่ละใบสามารถผูกกับบัญชี TrueMoney Wallet ได้ไม่จำกัดบัญชี เช่น บัญชี TrueMoney Wallet ภายใต้หมายเลขโทรศัพท์ 081-111-1111 และ บัญชี TrueMoney Wallet ภายใต้หมายเลขโทรศัพท์ 082-222-2222 สามารถผูกกับบัตรหมายเลข 12345678 ได้พร้อมกัน
 4. จำนวนเงินที่เติมเข้าบัตรต่อครั้งจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 5. หลังจากเติมเงินเข้าบัตรเรียบร้อยแล้ว
  ผู้ใช้บริการจะต้องทำการปรับมูลค่าบัตรที่เครื่องเติมเงินบัตรโดยสาร (AVM) ในสถานีรถไฟฟ้า (MRT) ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ทำรายการ (โดยไม่คำนึงว่าจะทำรายการเมื่อเวลาใด) และตัดรอบวัน ณ เวลา 23.59 น. ของแต่ละวัน หากผู้ใช้บริการไม่ปรับมูลค่าบัตรภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะคืนเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ตามจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการเติมผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ภายในเวลา 6 โมงเช้า (6.00 นาฬิกา) ของวันที่ 8 (แปด) นับจากวันแรกที่ทำรายการ เช่น

  • ผู้ใช้บริการเติมเงินเข้าบัตร ณ เวลา 22.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2020 ผู้ใช้บริการต้องทำการปรับมูลค่าบัตร ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2020
  • หากผู้ใช้บริการไม่ปรับมูลค่าบัตรภายในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะคืนเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ตามจำนวนเงินที่เติม ภายในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2020

  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเติมเงินครั้งถัดไปได้ หากยังไม่ดำเนินการปรับมูลค่าบัตร

 6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการปรับมูลค่าบัตรเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ
 7. ระบบการเติมเงินบัตรผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จะปิดให้บริการในเวลา 23.00 น. ถึง 02.00 น. ของทุกวัน
 8. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการผูกบัตรได้ด้วยตัวเอง (Self-Service) ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 9. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการให้บริการบัตรเป็นการให้บริการโดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Customer Care 1240 กรณีบัตรมีปัญหาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ห้องออกบัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้า (MRT)