ผูก Google Play ที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:
พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ ผูกบัญชีกับทรูมันนี่ วอลเล็ท บน Google Play รับฟรีทันที ไอเทม กล่องหินเสริมพลัง และเพียงจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ซื้อไอเทมใดก็ได้ 300 บาทขึ้นไป รับทันที ไอเทม 500,000 เหรียญเงิน

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ได้บน Play Store และสมัครใช้งานได้ฟรี
2. เชื่อมต่อบัญชี TrueMoney Wallet กับ Google Pay รับทันทีไอเทมกล่องหินเสริมพลัง สิทธิพิเศษสำหรับ 200,000 สิทธิ์ แรกเท่านั้น
3. ใช้จ่ายบน Google Play ด้วย TrueMoney Wallet ครั้งแรกด้วยการซื้อไอเทม Blade and Soul Revolution มูลค่าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รับทันที ไอเทม 500,000 เหรียญเงิน สิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 สิทธิ์ แรกเท่านั้น
4. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแอนดรอยด์เท่านั้น
5. จำกัดการรับสิทธิพิเศษ 1 ID เติมโค้ดได้ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาแคมเปญ
6. ไอเทมโค้ด 1 โค้ด สามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ของรางวัล
ต่อที่ 1 : รับไอเทมพิเศษ
– เชื่อมต่อบัญชี TrueMoney Wallet กับ Google Pay รับทันทีไอเทมกล่องหินเสริมพลัง
– ใช้จ่ายบน Google Play ด้วย TrueMoney Wallet มูลค่าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รับทันทีไอเทม 500,000 เหรียญเงิน
ต่อที่ 2 : ลุ้นรับมือถือ Samsung Galaxy S20 จำนวน 2 เครื่อง

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ ผูกบัญชีกับทรูมันนี่ วอลเล็ท บน Google Play รับฟรีทันที ไอเทม กล่องหินเสริมพลัง และเพียงจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ซื้อไอเทมใดก็ได้ 300 บาทขึ้นไป รับทันที ไอเทม 500,000 เหรียญเงิน” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
3. บริษัทสงวนสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ (Android Phone) เท่านั้น
4. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
5. ไอเทมโค้ดที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้รับจะหมดอายุการใข้งานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
6. สำหรับลูกค้า 200,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
7. ไอเทมกล่องหินเสริมพลัง สิทธิพิเศษสำหรับ 200,000 สิทธิ์ แรกเท่านั้น
8. ไอเทม 500,000 เหรียญเงิน สิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 สิทธิ์ แรกเท่านั้น
9. บริษัทจำกัดสิทธิในการร่วมรายการส่งเสริมการขายและสิทธิในการรับรางวัลต่อที่สองของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการ True Money Wallet
10. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายสามารถใช้ไอเทมโค้ด 1 (หนึ่ง) ครั้ง ต่อ 1 (หนึ่ง) ไอดีเกม “Blade and Soul Revolution” เท่านั้น
11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
12. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
13. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
14. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240

ดาวน์โหลดเกมที่นี่