รายการส่งเสริมการขาย:
เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น และ SMS “เฮง เฮง เฮง รับตรุษจีนที่แม็คโคร รับเงินคืนทันที 100 บ. เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ 3,500 บ. ขึ้นไป 21 – 27 ม.ค. นี้” จากทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 3,500 บาท ขึ้นไปที่แม็คโคร

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
วันที่ 21-27 มกราคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. ยื่นบาร์โค้ดให้พนักงาน แจ้งว่า “จ่ายเงินด้วยแอป TrueMoney Wallet”
3. รับใบยืนยันการชำระค่าสินค้า
4. หลังทำการชำระค่าสินค้าที่แม็คโครทุกสาขาตั้งแต่ 3,500 บาท ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ ท่านจะได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับเงิน 100 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับลูกค้า
1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)

2. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ วันที่ 21-27 มกราคม 2563

3. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ ลูกค้าที่ได้รับข้อความผ่านทาง SMS ว่า “เฮง เฮง เฮง รับตรุษจีนที่แม็คโคร รับเงินคืนทันที 100 บ. เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ 3,500 บ.ขึ้นไป 21 – 27 ม.ค.นี้ รายละเอียดกด https://tmn.co/O2OPo3Mo” และข้อความแจ้งเตือนจากแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ว่า “เฮง เฮง เฮง รับตรุษจีนที่แม็คโคร รับเงินคืนทันที 100 บ. เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ 3,500 บ. ขึ้นไป 21 – 27 ม.ค. นี้ เพิ่มเติม คลิก!” แล้วทำการชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่แม็คโครทุกสาขา ระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2563 โดยมียอดชำระสินค้าตั้งแต่ 3,500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี วอลเล็ท เท่านั้น

4. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท/หมายเลขบัตรประชาชน

5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับเงินคืนทันทีนับตั้งแต่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด

6. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าผู้มีสิทธิ์ได้กระทำการทุจริต หรือกระทำผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขใดๆ ของรายการฯ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการหรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

8. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240