จ่ายบิลง่าย แถมได้เงินคืน
20 บาททันที!!

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าชำระบิลทรูขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป
ผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท
รับเงินคืนทันที 20 บาท!!

ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2563

*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS จากทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น*
*จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 ท่านแรกเท่านั้น*

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
จ่ายบิลง่าย แถมได้เงินคืน 20 บาททันที!!

รายการส่งเสริมการขาย:
1. รับเงินคืนจำนวน 20 บาท เมื่อชำระบิลทรูขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป ที่ช่องทาง แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True iService / True ID ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้นรับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
2. จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 ท่านแรกเท่านั้น

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย:
ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2563

รางวัลและเงื่อนไขการให้รางวัล:
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลง่าย แถมได้เงินคืน 20 บาททันที!!” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลง่าย แถมได้เงินคืน 20 บาททันที!!” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบรายเดือน ที่สมัครบริการและชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับเงินคืน ดังนี้

1. รับเงินคืนจำนวน 20 บาท เมื่อชำระบิลทรูขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไปเป็น รับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
2. จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 ท่านแรกเท่านั้น

5. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการ กระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
7. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

คลิกจ่ายบิล