ฝากร้าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ฝากร้านฟรี

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เป็นร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติจากบริษัท และมียอดรับชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนล่าสุด ทั้งนี้เฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น
2. ให้ข้อมูลการฝากร้านที่ครบถ้วน น่าสนใจ และตรงตามความเป็นจริง รวมถึงรูปภาพที่มีความละเอียด คมชัด สวยงาม และเป็นภาพที่ทางร้านถ่ายขึ้นเอง มิได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายของผู้ใด โดยส่งเข้ามาผ่าน ทาง https://www.truemoney.com/partner-merchant/ ในหัวข้อ ฝากร้าน
3. ยินยอมให้ทรูมันนี่ใช้ข้อความ ภาพถ่าย และข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งมาเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ได้
4. ผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกจากบริษัท จะได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าตามรอบดังนี้

รอบที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งข้อความและรูปภาพตามที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 -วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ประกาศผลร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการประชาสัมพันธ์ภายในเดือนมกราคม 2564

รอบที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งข้อความและรูปภาพตามที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564
ประกาศผลร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 26 มกราคม 64 เวลา 17.00 น.
ร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการประชาสัมพันธ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม